Litteraturtips och länkar

Ska du renovera? Vill du veta mer om hur du på bästa sätt tar hand om ditt hus? Här har vi samlat tips och länkar med fokus på fasader.

Faktablad

Faktablad: Puts och färg på fasad (nytt fönster)

Faktablad: Sten i fasader (nytt fönster)

Faktablad: Moderna fasadmaterial (nytt fönster)

Alla Stadsmuseets faktablad om byggnadsvård på Digitala Stadsmuseets webbplats

Litteraturtips

Sten i fasader

Borgström, Hans med flera (1968) ”Stenhandboken”. Stockholm

Sundnér, Barbro med flera (1996) ”Stenen i tiden”. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Lund

Hall, Thomas med flera (1981) ”Stenstadens arkitekter”. Stockholm

Löfvendahl, Runo med flera (1994) ”Svensk byggnadssten”. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Stockholm

Nilsson, Urban, Schönbäck, Hedvig (1993) ”Dekorativ fasadsten på Stockholms malmar”. Stockholms stadsmuseum, Borås

Nilsson, Urban, Schönbäck, Hedvig (1993) Sten och stil i Stockholms fasader, Stockholmskällans webbplats I:Stadsvandringar 16. Stockholms stadsmuseum

Råberg, Marianne med flera (1985) ”Husen på malmarna. En bok om Stockholm”. Stockholm

Traditionell puts och färg

Cramér, Margareta (1980) Färg på fasader i Stockholm, Stockholmskällans webbplats Särtryck ur Stadsvandringar 2, 1980. Stockholms stadsmuseum, Stockholm

Hjorth, Sven Olof med flera (1998) ”Traditionell kalkfärg: tekniska egenskaper, projektering, målning, färgsättning”. Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst, Stockholm

”Kalkputs 1–6. Praktiska anvisningar för arbete med kalkbruk och kalkfärg”. ECS-Teknik AB, 1989–2006

Kjellberg, Henrik, Lisinski, Jan (1998) ”Kalkputs 1980–1990 – Inventering av utförande och projektstyrning”. Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Lindqvist, Jan Erik med flera (1999) ”Gammal kalkputs – analys och utvärdering”. Riksantikvarieämbetet

Malinowski, Ewa (1992) ”Puts på gamla hus”. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm

Rekordårsbebyggelse

Hall, Thomas (redaktör) (1999) ”Rekordåren, en epok i svenskt bostadsbyggande”. Boverket, Karlskrona

Nilsson, Samuelsson (redaktör) (2004), ”Förändra varsamt. Vägledning vid ombyggnader av rekordårens bebyggelse”. Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Reppen, Laila, Vidén, Sonja (2006) ”Att underhålla bostadsdrömmen. Kvaliteter och möjligheter i flerbostadshus från 1961–1975”. Stockholm

Rörby, Martin (redaktör) ”En miljon bostäder”, Arkitekturmuseets årsbok 1996. Stockholm

Generell byggnadshistoria

Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Reppen, Laila (2003) ”Så byggdes husen 1880–2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år”. Formas, Stockholm

Björk, Cecilia, Reppen, Laila (2000) ”Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad” Svensk byggtjänst, Stockholm

Millhagen, Rebecka (red) (1998) ”Hantverket i gamla hus”. Byggförlaget, Stockholm

Rudberg, Eva (1992) ”Folkhemmets byggande: under mellan- och efterkrigstiden”. Svenska turistföreningen, Stockholm

Lepasoon, Urve (1995) ”Byggnaders Särdrag: Stilhistorisk handbok 1880-–960”. Boverket, Karlskrona

Roos, Britta, Gelotte, Hanna (2004). Länsstyrelsen i Stockholm
Hej Bostad, om bostadsbyggande i Storstockholm 1961–1975 (nytt fönster)

Uppdaterad