Vanliga frågor och svar

Vi ska renovera vårt trapphus. Vad bör vi tänka på? Och vilken färgsättning ska vi välja?

Stadsmuseet förespråkar oftast att trapphusets ursprungliga utförande och färgsättning behålls eller återskapas. Museet har ingen förteckning över hur stadens trapphus ursprungligen varit färgsatta, men det kan finnas uppgifter om detta i museets äldre inventeringar. Kontakta Fråga Stadsmuseet

Du kan söka bland inventeringar i Digitala Stadsmuseet (använd fastighetsbeteckningen). Digitala Stadsmuseet
Vill du ha hjälp att söka? Besök oss i Salongen 

Ni kan få en uppfattning om tidigare utformning av trapphus genom litteratur, faktablad i Digitala Stadsmuseet och här på Stadsmuseets webb. Vill ni veta mer exakt hur just ert trapphus har sett ut, och kanske göra en rekonstruktion av detta, bör ni kontakta en antikvarisk konsult som kan skrapa fram äldre färgskikt och analysera dessa och ta fram ett rekonstruktionsförslag.

SPBA är en förening för Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier. Kontaktlista för konsulter i kulturmiljöfrågor

FIBOR är en branschorganisation för företag inom byggnadsvård och restaurering. Kontaktlista över entreprenörer verksamma inom byggnadsvård

Tänk på att ta in referenser från den ni eventuellt anlitar!

Uppdaterad