Underhåll och renovering

Måleri

Om trapphuset är ommålat eller på andra sätt förändrat är det glädjande att konstatera att det mesta går att återställa. Vet man hur det en gång har sett ut så kan man också återställa det som förändrats. I de flesta fall är det också ekonomiskt möjligt att genomföra. De flesta av de material som traditionellt har använts i trapphus finns fortfarande tillgängliga och dessutom finns det hantverkare som återigen behärskar de traditionella teknikerna. En kopia går dock aldrig att jämföra med en originaldel, var därför rädd om originalet.

På bevarad dekor är repor och stötskador vanliga liksom fuktskador som förorsakar att färgen spjälkar av. Smuts och damm eller sprickbildning i murverket är också vanligt. Ta alltid reda på orsaken till att en skada uppstått. Om det finns ett pågående fuktläckage måste detta först åtgärdas och väggen torkas ut.

En välbevarad målning kan behöva försiktig rengöring med metoder som anpassas efter materialet. När dammet avlägsnats blir mindre sprickor nästan osynliga och det är lättare att se skadorna. Man bör anlita en konservator för bedömning av vilka åtgärder som behövs. Ett visst slitage bör man kunna acceptera och uppskatta som patina. Många av trapphusdekorationerna har målats över och ibland har även stucklister och panel rivits. Under 1960- och 1970-talet klistrades också grov glasfiberväv över väggar och tak med ett klister som är svårt att avlägsna. Med hjälp av en konservator kan man ibland försiktigt ta fram den ursprungliga dekoren. Man måste dock räkna med att den är skadad, både skador som uppstår av framtagningen och skador som fanns innan den målades över.

Ibland kan framtagningen ge så stora skador att alla ytor måste nymålas. Ett alternativ kan vara att göra en rekonstruktion utanpå alla färglager. Ett sådant arbete måste utföras med rätt material och yrkeskunnande för att vara motiverat. Tänk på att nutida färgmaterial inte ger samma djup och lyster som de traditionella färgtyperna.

När dekoren är delvis bevarad gäller det att anpassa de övriga ytorna i färgton så att de samverkar till en god helhet. Ett ytterligare alternativ när dekoren är övermålad är att endast ta upp de grundläggande kulörer som funnits men måla i enfärgat utförande. På så sätt uppnår man en del av den stämning som funnits i huset från början. Det kan handla om en mild gulton från väggarnas marmorering eller en gulbrun respektive rödbrun i dörrarnas ekådring eller mahognyådring. Finns det inte längre några äldre färgskikt kvar, kan man titta på andra hus från samma tid för att få en uppfattning om hur det kan ha sett ut.

Under dagens enfärgade ytskikt kan det finnas äldre dekor. Som i det här huset på Östermalm, byggt 1886.

Vid färgundersökningen görs så kallade färgtrappor på relevanta ställen som kulörbestäms och dokumenteras. Färgundersökningen ligger till grund för ett återställande av ursprunglig färgsättning eller som underlag till en ny färgsättning. För att genomföra en färgundersökning kan man kontakta en antikvarie, konservator eller färgkonsult. 

Med hjälp av färgundersökningen kan man be att få in offerter från olika målerifirmor. Se till att anlita en firma med kunskap om äldre måleri, be om referenser. Det lönar sig oftast att anlita en måleribeskrivare som gör en komplett måleribeskrivning av vad som behöver göras. På så sätt kan man lättare jämföra offerterna med varandra.

Idag finns åter många skickliga dekorationsmålare. En trappuppgång på Östermalm marmoreras. De blå linjerna är maskeringstejp.

Om det skulle vara kostsamt att måla om trapphuset kan man dela upp det i olika etapper, till exempel entrén först och trapploppet sedan. Lägg upp en ekonomisk plan. Det är ättre att göra lite åt gången och få allt riktigt gjort än att välja ett billigare alternativ och göra allt på en gång.

Stuck

I trapphusets miljö ingår dekor även i taken i form av rika stuckfriser med tandsnitt, äggstav och pärlstav eller akantusprydda konsoler. Lagning eller komplettering av stucklister görs av en stuckatör som gör en avgjutning av befintlig stucklist eller gör lagningar på plats. Skadad stucco lustro eller stucco marmor kan lagas av en stuckatör eller konservator.

Snickerier

Snickerierna i foder, lister och dörrar tillverkades vid snickerifabriker som hade maskinhyvlar. Idag finns en hel del snickerier med äldre profiler att hitta på bygghandeln. Man kan även hyvla upp virke med de profiler man önskar om man skulle behöva komplettera befintliga snickerier.

Vid ommålning av snickerier bör man försöka använda samma tekniker som förr. Jämfört med vanlig täckmålning är ådringsmålning mer lämplig, den kräver inte samma perfekta släta ytskikt. Den är dessutom mer hållbar, eftersom mindre skador inte syns lika bra på en mönstrad yta.

Golv

Att laga ett äldre golv handlar främst om att hitta rätt storts platta att komplettera med. De allra flesta stensorter som använts historiskt finns idag tillgängliga. Även ”tiles” finns tillgängliga via bland annat byggnadsvårdsbutiker. Skulle det vara svårt att få tag i rätt sorts platta finns det kanske möjlighet att komplettera med plattor från ett mer undanskymt ställe i trapphuset.

Stengolv, marmor eller kalkstensplattor, bör underhållas genom rengöring med såpa eller tvättvax. Slipning eller behandling med rekristallationsmedel bör undvikas då stengolven kan missfärgas samt att de ganska så snabbt slits igen och lämnar efter sig ett ojämnt resultat.

Armaturer

Att hitta armaturer i rätt stil till äldre trapphus kan vara svårt. Det finns några få företag som har specialiserat sig på äldre stilarmatur. Ibland kan det vara möjligt att hitta enstaka lampor i antikaffärer. Många gånger är det att föredra att sätta upp en enkel, modern armatur med behagligt ljus.

Vi är idag vana vid mycket ljus och vill ofta ha ljusa trapphus. Att öka belysningen i trapphusen kan kompensera valet av en något mörkare färgsättning vilket är vanligt i äldre trappuppgångar. Man bör dock tänka på att äldre trapphus gör sig bäst i måttlig ljusstyrka. Att byta glödljusen mot lysrörsarmaturer är olyckligt då lysrör kan förvränga färgintrycket och ge en helt förändrad karaktär åt entréer och trapphus.

Detaljer

Byggnadsvårdsbutiker samt välsorterade järnaffärer har ett relativ bra utbud av beslag från olika tider som dörrhandtag, nyckelplåtar och ringklockor. Man kan låta formgjuta beslag efter egna förlagor/önskemål om man önskar komplettera något speciellt beslag.

Fönsterglas

Fönstren i trapphus var ofta enkla och öppnades utåt. Om man vill komplettera de enkla fönstren kan man sätta in nya lösa innanfönster. Dessa tas då bort vid fönsterputsning. Man kan också skära till en plexiglasskiva som då inte behöver någon båge runt skivan. Om de ursprungliga fönstren är i dåligt skick kan man överväga att byta ut dem mot nya kopplade två- eller treglasfönster. Vid byte av fönster bör man behålla det ursprungliga fönstrets indelning och proportioner.

Det finns idag ett antal glasmästerier som behärskar den gamla tekniken och som kan komplettera blyinfattade glas eller göra kopior på blästrade fönsterrutor. Att byta ut rikt dekorerade fönster mot vanliga standardglas är ofta förödande för trapphusets identitet och helhet.

Råd och regelverk

Att renovera trapphusen på rätt sätt handlar om kunskap. Byggnads- och arkitekturhistoria kring det egna huset är grundläggande fakta, den allra viktigaste kunskapskällan är själva huset. Det är viktigt att förstå husets tidskaraktär innan man bestämmer sig för vad som skall göras. För att söka mer kunskap om sin egen trappuppgång kan man titta på andra trapphus från samma tid eller på hus ritade av samma arkitekt. Dessa kan stå som förebild när det gäller att hitta rätt material och utförande.

Arbeten med ytskikt och dekor invändigt kräver inte lov eller bygganmälan. Att avlägsna eller förstöra äldre bevarad dekor innebär dock en förvanskning av byggnaden och strider mot Plan- och bygglagen.

Om det redan är övermålat är det tillåtet att fortsätta måla enfärgat eller återskapa en dekor. Att riva ut lägenhetsdörrar strider, enligt Stadsmuseets bedömning, mot både varsamhetskravet i PBL § 3:10 och förvanskningsförbudet i PBL § 3:12. I Stockholm gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att åtgärden inte kräver bygganmälan. Frågan om förvanskning i detta fall har därför inte prövats rättsligt.

Plan- och bygglagen gäller alltid, både exteriör och interiör, även om åtgärderna inte är lovpliktiga. Fastighetsägaren/byggherren är ansvarig för att lagen efterlevs.

Stadsbyggnadskontoret på Stockholms stads webbplats

Om huset är ett byggnadsminne kan det finnas skyddsföreskrifter som anger vad man får göra. Då krävs tillstånd från länsstyrelsen vid ändring.

Råd vid renovering av trapphus och entréer

Ta reda på hur huset och trapphuset har sett ut från början. Ritningarna finns i Stadsbyggnadkontorets arkiv och äldre foton kan finnas i Digitala Stadsmuseet.

  • Bevara äldre dekor. Planera för minsta möjliga åtgärd!
  • Anlita en konservator för bedömningen av åtgärdsbehovet på en dekorerad yta.
  • Behåll originaldörrarna! Förstärk dem så att de uppfyller dagens krav.
  • Anlita hantverkare eller entreprenörer som kan visa att de har erfarenhet av liknande arbeten genom referensobjekt.
  • Om anbud och offerter är svårförståeliga- ta hjälp av sakkunniga för granskning.

Stadsbyggnadskontoret på Stockholms stads webbplats

Digitala Stadsmuseets webbplats

Uppdaterad