Litteraturtips och länkar

Ska du renovera? Vill du veta mer om hur du på bästa sätt tar hand om ditt hus? Här har vi samlat tips och länkar med fokus på entréer och trapphus.

Faktablad

Faktablad om entréer och trapphus (nytt fönster)

Alla Stadsmuseets faktablad om byggnadsvård, Digitala Stadsmuseets webbplats

Litteraturtips

Entréer och trapphus

Antell, Olof, Cramér, Margareta, Mandén-Örn, Kerstin, Wisth, Britt och Monastra, Nino (1996) ”Innanför portarna”. Stockholm

Fridell, Anter, Karin, Wannfors, Henrik (1989) ”Så målade man”. Stockholm

Stjernberg, Anders, Sundholm, Per-Åke (1996) ”I portgången till en ny tid I: Byggnadskonst i 1890-talets Sundsvall”. Stockholm

Stjernberg, Anders, Sundholm, Per Åke (1999) ”Dessa fantastiska golv – Engelska tiles” i Sverige. Stockholm

Generell byggnadshistoria

Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Reppen, Laila (2003) ”Så byggdes husen 1880–2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år”. Formas, Stockholm

Björk, Cecilia, Reppen, Laila (2000) ”Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad”. Svensk byggtjänst, Stockholm

Millhagen, Rebecka (red) (1998) ”Hantverket i gamla hus”. Byggförlaget, Stockholm

Rudberg, Eva (1992) ”Folkhemmets byggande: under mellan- och efterkrigstiden”. Svenska turistföreningen, Stockholm

Lepasoon, Urve (1995) ”Byggnaders Särdrag: Stilhistorisk handbok 1880–1960”. Boverket, Karlskrona

Roos, Britta; Gelotte, Hanna (2004). Länsstyrelsen i Stockholm
Hej Bostad, om bostadsbyggande i Storstockholm 1961–1975 (nytt fönster)

Uppdaterad