Hissar

Mot slutet av 1800-talet blev hissar mer och mer vanliga i hyreshus. Fram till och med 1930-talet placerades ofta hissen i ett öppet schakt omgivet av ett dekorativt stålstaket inklätt med nät. Hissfronten dekorerades efter tidens ideal och var ofta konstnärligt utformade. Hisskorgen tillverkades av trä, oftast ädelträ, med slipade fönster eller speglar. Efter funktionalismens genombrott fick hissarna en mer industriell karaktär med stål och glas.

Många av hisskorgarna är idag ommålade eller klädda med skivor. Det är i många fall enkelt att restaurera hissarna till sin forna glans genom att demontera skivorna, slipa och lacka hisskorgarna. Nya rekommendationer från EU anger dock att hisskorgen måste ha en tät grind. När du ser över grinden till din hiss är det viktigt att fundera över lösningar som både bevarar de kvaliteter som finns och skapar tillfredsställande säkerhet.

I trapphus där hiss saknas och man önskar installera en ny hiss är det oftast att föredra att lägga hissen inom lägenhetsytan i närhet till hallen. I väldigt speciella fall kan man få tillstånd att lösa hissplats på gården.

Uppdaterad