Vanliga frågor och svar

Vad anser museet om att sätta upp nya balkonger på äldre hus?

Stadsmuseet följer ett antal principer gällande nya balkonger på gamla hus, men varje ärende bedöms för sig. Ofta avråder museet från nya balkonger utåt gatan eller som är synliga från gatan, eller på hus som tidigare aldrig har haft balkong, eftersom det ses som ett oönskat tillägg.

Om det kan beläggas att balkonger har funnits på huset tidigare, kan museet anse att de nya ska utformas på samma sätt som de gamla. I vissa fall bedömer museet att det är möjligt att uppföra balkonger in mot gården, beroende på gårdens och husets ålder och karaktär.

Från kulturhistorisk synpunkt är de nya balkongernas utformning viktig och att de både i detalj och helhet anpassas till husets arkitektur och områdets karaktär.

Uppdaterad