Litteraturtips och länkar

Ska du renovera? Vill du veta mer om hur du på bästa sätt tar hand om ditt hus? Här har vi samlat tips och länkar med fokus på balkonger.

Faktablad

Faktablad om renovering av balkonger (nytt fönster)

Faktablad om nybyggnad av balkong (nytt fönster)

Faktablad om balkonger - historik och konstruktion (nytt fönster) 

Alla Stadsmuseets faktablad om byggnadsvård, Digitala Stadsmuseets webbplats

Länkar

Stadsbyggnadskontorets webbplats om bygglov

Litteraturtips

Balkonger

”Gärdet – tidig funktionalism. Miljöprogram för ett riksintressant område” (1992). Stockholms stadsbyggnadskontor och Stockholms stadsmuseum, Stockholm

Rudberg, Eva (1992) ”Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden”. Stockholm

Stenudd, Solveig (1992) ”Balkonger”. Stockholm

Blomberg, Ingela (2003) ”Varsamt & sparsamt: förnyelse av 1950-talets bostäder”. Stockholm

Engdahl, Christina och Dranger Isfält, Lena (1989) ”Bostadsbebyggelsen från 1930- och 40-talen: varsam ombyggnad”. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm

Krakenberger med flera (1992) ”Plåt i arkitekturen”. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm

Reppen, Laila, Vidén, Sonja (2006) ”Att underhålla bostadsdrömmen. Kvaliteter och möjligheter i flerbostadshus från 1961–1975”. Stockholm

Generell byggnadshistoria

Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Reppen, Laila (2003) ”Så byggdes husen 1880-2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år”. Formas, Stockholm

Björk, Cecilia, Reppen, Laila (2000) ”Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad”. Svensk byggtjänst, Stockholm

Millhagen, Rebecka (red) (1998) ”Hantverket i gamla hus”. Byggförlaget, Stockholm

Rudberg, Eva (1992) ”Folkhemmets byggande: under mellan- och efterkrigstiden”. Svenska turistföreningen, Stockholm

Lepasoon, Urve (1995) ”Byggnaders Särdrag: Stilhistorisk handbok 1880–1960”. Boverket, Karlskrona

Roos, Britta, Gelotte, Hanna (2004). Länsstyrelsen i Stockholms län
Hej Bostad, om bostadsbyggande i Storstockholm 1961–1975 (nytt fönster)

Uppdaterad