Byggnadens värde

En byggnads värde är inte bara ekonomiskt. Många hus är även kulturhistoriskt värdefulla. Ibland går det hand i hand.

Kulturhistorisk klassificering

Många bor i ett kulturhistoriskt värdefullt hus, kanske utan att veta om det. Stadsmuseet ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Metoden kallas kulturhistorisk klassificering.
Läs mer om Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering

Klassificeringskartan
På den här kartan kan du se vilket kulturhistoriskt värde ditt hus har. De flesta byggnader i Stockholms innerstad och många i 57 av Stockholms 98 ytterstadsdelar är klassificerade.

Vad säger Plan- och bygglagen?

Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För all bebyggelse, oavsett klassificering, finns krav på anpassning till, och varsamhet om byggnadernas kulturhistoriska värden.
Läs mer om Plan- och bygglagen

Uppdaterad