Byggnadens värde

En byggnads värde är inte bara ekonomiskt. Många hus är även kulturhistoriskt värdefulla. Ibland går det hand i hand.

Kulturhistorisk klassificering

Många bor i ett kulturhistoriskt värdefullt hus, kanske utan att veta om det. Stadsmuseet ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Metoden kallas kulturhistorisk klassificering.

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering

På den här Klassificeringskartan kan du se vilket kulturhistoriskt värde ditt hus har. De flesta byggnader i Stockholms innerstad och många i 57 av Stockholms 98 ytterstadsdelar är klassificerade.

Klassificeringskartan

Vad säger Plan- och bygglagen?

Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För all bebyggelse, oavsett klassificering, finns krav på anpassning till, och varsamhet om byggnadernas kulturhistoriska värden.

Plan- och bygglagen

Uppdaterad