Bildbeställning

Uppställda bilar på en kaj med Slottet i bakgrunden.
Slottet sett från Strömkajen. I förgrunden parkerade taxibilar. Passagerarbåt Saxaren ligger förtöjd. Foto: Åke Järnesjö Bildnr DIA4263

Stadsmuseet har en egen produktionsavdelning för framställning av fotografier ur museets samlingar. Beställningar görs via e-post:
fraga.stadsmuseet@stockholm.se

Vid beställning, meddela fullständig fakturaadress inklusive organisations- eller personnummer. 

Beställningar och leveranser inför jul och nyår

Bildbeställningar som görs senast 8 december levereras senast 23 december.

Bildbeställningar som kommer in mellan 9 december och 9 januari levereras med start 17 januari 2022 i turordning.

Digitala bildfiler

Vi levererar alla bilder i digitalt format via server. För att kunna ladda ner dina bilder behöver du logga in med BankID.

Prislista

Så hämtar du beställda bilder

Bildanvändning

Leveranstid

10 arbetsdagar. Vid större beställningar och beställningar av konst- eller föremålsbilder, kontakta oss på fraga.stadsmuseet@stockholm.se för besked.

Leveranssätt och betalning

Bilder levereras via server eller postas. För fakturering behöver vi fullständig adress inklusive organisationsnummer eller personnummer. Fakturan skickas separat.

Inventeringar och rapporter

De flesta byggnadsinventeringar, arkeologiska rapporter och motsvarande finns tillgängliga på Digitala Stadsmuseet

Uppdaterad