Bildbeställning

Slottet sett från Strömkajen. I förgrunden parkerade taxibilar. Passagerarbåt Saxaren ligger förtöjd. Foto: Åke Järnesjö Bildnr DIA4263

Stadsmuseet har en egen produktionsavdelning för framställning av fotografier ur museets samlingar. Beställningar görs via:
fraga.stadsmuseet@stockholm.se

Vid beställning, meddela fullständig fakturaadress inklusive organisations- eller personnummer. 

Prislista och leveransvillkor

Prislista bildbeställning

Bildanvändning/Leveransvillkor

Image orders, price list

Use of images/Conditions of sale

Digitala bildfiler

För filstorlekar, se Prislista bildbeställning (högst upp på sidan). Leverans sker via server.

Fotografiska kopior (svartvita eller färg)

Fotografiska kopior kan beställas i olika storlekar, se: Prislista bildframställning. Observera att de i prislistan angivna formaten är cirkamått – våra olika negativformat gör att formaten och proportionerna kan avvika något. Om du har några frågor kring detta, ta upp dem i samband med att du gör beställningen.

Leveranstid

10 arbetsdagar. Vid större beställningar och beställningar av konst- eller föremålsbilder: kontakta oss på fraga.stadsmuseet@stockholm.se för besked.

Leveranssätt och betalning

Bilder levereras via server eller postas. För fakturering behöver vi fullständig adress inklusive organisationsnummer eller personnummer. Fakturan skickas separat.

Inventeringar och rapporter

De flesta byggnadsinventeringar, arkeologiska rapporter och motsvarande finns tillgängliga på Digitala Stadsmuseet

Uppdaterad