Tyska stallplan, Gamla stan

Arkeolog Anna Bergman visar ett uppgrävt mynt för åskådare. Foto: Mattias Ek

(2016-02-05) I samband med framdragning av fjärrvärme i kvarteren runt Storkyrkoskolans skolgård har Stadsmuseets arkeologer gjort fina fynd. Rester av Svartbrödraklostret har gett ny kunskap.

Murar från Svartbrödraklostret

I januari började vi gräva ett schakt på skolgården, från skolans slöjdsal och vidare mot Tyska stallplan. Nästan direkt under skolgården hittade vi murar, både medeltida och från hus som uppfördes på 1600- eller 1700-talet. 1600-tals murarna tillhörde en igenfylld källare med en nisch i ena väggen och en källarglugg i den andra. Det är känt att Svartbrödraklostret låg i området från 1330-talet till 1547 då Gustav Vasa under reformationen lät riva byggnaderna. När vi upptäckte drygt 2 meter tjocka grundmurar av gråsten i en annan riktning än 1600-talets bebyggelse förstod vi att det var rester av klostret som hade dykt upp. Muren utgjorde det sydvästra hörnet av en stor byggnad.

1600-talsmur med nisch. Foto: Mattias Ek.

Svartbrödraklostrets kyrka

Nu har vi hittat något riktigt spännande; hörnet av det som med stor sannolikhet är Svartbrödraklostrets kyrka. Det har länge spekulerats i var exakt kyrkan låg, men inga tydliga spår av någon kyrkobyggnad har funnits. Nu vet vi.

Översiktsbild där snedställda murar från bland annat klosterkyrkan syns under skolgården. Foto: Mattias Ek.Översiktsbild där snedställda murar från bland annat klosterkyrkan syns under skolgården. Foto: Mattias Ek.

Lösa fynd

Det har inte kommit många fynd, och den jord vi har grävt bort består av material som har rörts om under många ombyggnader på tomten. Två mynt har hittats, ett från år 1660 och ett som ännu inte är daterat men som är från klostertiden. Båda har förmodligen tappats här på plats, och senare hamnat i fyllningen ovanpå murarna.

Uppgrävt mynt från klostertiden. Foto: Mattias Ek.

Uppdaterad