Arkeologi & fornlämningar

Översiktsbild där snedställda murar från Svartbrödraklostrets kyrka syns under Storkyrkoskolans gård. Foto: Mattias Ek, mars 2016.

Arkeologi innebär bokstavligen att gräva sig ned i historien. Här kan du läsa om arkeologisk verksamhet och var du kan få information om stadens fornlämningar.

Stadsmuseet tar sedan juni 2017 inte längre arkeologiska uppdrag. I fortsättningen beslutar länsstyrelsen om vilka konsultbolag och institutioner som får i uppdrag att utföra dessa i Stockholm.

Stadsmuseets arkeologiska rapporter

Resultatet av en arkeologisk utgrävning presenteras i en rapport. Stadsmuseets arkeologiska rapportserie startade 1995.

Arkeologiska rapporter i Digitala Stadsmuseet

Om arkeologi och fornlämningar

Stockholms läge i Mälardalen gör att staden är rik på fornlämningar. Sammanlagt finns mer än 300 kända fornlämningslokaler, vilka omfattar allt från forntida lämningar som stenåldersboplatser och järnåldersgravfält till medeltida stadsbebyggelse.

Här finns också landets kanske yngsta fornlämning, Alfred Nobels spränggårdar vid Vinterviken. De var i bruk ända in på 1980-talet. 
Bilder från Vinterviken
I Stockholmskällan kan du läsa om Nobels spränggropar i Vinterviken

Stadsmuseet handlägger ärenden som rör fornlämningar inom Stockholms stad och har tidigare utfört arkeologiska undersökningar. 
Läs mer om Stadsmuseets arkeologiska verksamhet
Vanliga frågor om arkeologi och fornlämningar

På stadens karta DP WebMap är fornlämningar utmärkta. Det finns även direktlänkar till Fornsök, det register där både Stadsmuseet och Riksantikvarieämbetet lägger in information om fornlämningar.

Uppdaterad