Utforska

Sportflygets parad över Stockholm 1950. Foto: Gunnar Lantz, SvD, beskuren Bildnummer: SVD 21936

Utforska Stockholms historia med hjälp av Stadsmuseets samlingar och kunskap.

Stadsmuseet c/o Stadsarkivet Faktarummet på besök

Stadsmuseets byggnad är stängd för renovering. Under tiden hittar du Faktarummet i Stadsarkivets lokaler på Kungsklippan 6, Kungsholmen. Här kan du få reda på mycket om Stockholm och stadens historia, byggnader och befolkning. Fri entré.

Läs mer om Faktarummet

Digitala Stadsmuseet

Digitala Stadsmuseet hittar du fotografier, konst, texter och dokumentation från Stadsmuseet. Här visas bredden i våra samlingar och verksamheter. Äldre och nyare fotografier, oljemålningar, byggnadshistoriska och arkeologiska rapporter är några exempel på vad du kan hitta! Handledning till Digitala Stadsmuseet

Stockholmskällan

Stockholmskällan hittar du material som på olika sätt berättar om Stockholms och stockholmarnas historia. Den primära målgruppen är elever och lärare, från grundskolans årskurs 6 till och med gymnasiet. Materialet är bearbetat och anpassat efter målgruppen.

Uppdaterad