Utforska

Sportflygets parad över Stockholm 1950. Foto: Gunnar Lantz, SvD, beskuren Bildnummer: SVD 21936

Utforska Stockholms historia med hjälp av Stadsmuseets samlingar och kunskap.

Digitala Stadsmuseet

Digitala Stadsmuseet hittar du fotografier, konst, texter och dokumentation från Stadsmuseet. Här visas bredden i våra samlingar och verksamheter. Äldre och nyare fotografier, oljemålningar, byggnadshistoriska och arkeologiska rapporter är några exempel på vad du kan hitta! 

Stockholmskällan

Stockholmskällan hittar du material som på olika sätt berättar om Stockholms och stockholmarnas historia. Den primära målgruppen är elever och lärare, från grundskolans årskurs 6 till och med gymnasiet. Materialet är bearbetat och anpassat efter målgruppen.

Fråga Stadsmuseet

Hittar du inte det du söker i Digitala Stadsmuseet eller i Stockholmskällan? Har du frågor om Stockholm, stadens historia och byggnader? Tidigare har du kunnat kontakta oss via Faktarummet och Byggsvar. Nu tar vi emot din fråga via Fråga Stadsmuseet. Läs mer om Fråga Stadsmuseet

Uppdaterad