80-talet

I ett flerårigt projekt samlar Stadsmuseet in stockholmarnas personliga minnen, föremål och fotografier från 1980-talet.

Kommande program

Uppdaterad