Stockholmsbarn genom historien (årskurs F–6)

Foto från utställningen i Stadsmuseet. En flicka går upp för en trätrappa. Hon har en korg i handen, mössa på huvet och en fluffig sjal.
En flicka hämtar mjölk åt sina syskon, i början av 1900-talet. Modell i utställningsrummet Stadsbarn på Stadsmuseet. Foto: Mattias Ek.

I museivisningen Stockholmsbarn genom historien lyfter vi berättelser om barns vardag från 1600-talet till nutid.

Genom högläsning av texter integrerar museipedagogen berättandet och därmed lyssnandet i en i övrigt interaktiv visning. Eleverna får prova bojan kallad ”en black om foten,” känna på ull i processen från får till tyg, sjunga Bellman i 1700-talskrogen Källarstugan, med mera.

Efter visningen fortsätter vi tillsammans med forskare i Stadsmuseets projekt ”Stadens ansikten.” Vi gräver i några ännu outforskade barn-öden med hjälp av bland annat Rotemansarkivet och fotografier från förr. Utforskandet tar form i text eller bild och visas upp på en tillfällig utställningsyta. För de yngre årskurserna gör vi med hjälp av bildmaterial en konstutställning där de ”historiska” barnens vardag jämförs med elevernas vardag.

Tidsåtgång på museet: cirka 2 timmar (endast förmiddagar).

Antal elever: max 30 

Pris: 2500 kronor

Uppdaterad