Stockholmsbarn genom historien (årskurs F–6)

Foto från utställningen i Stadsmuseet. En flicka går upp för en trätrappa. Hon har en korg i handen, mössa på huvet och en fluffig sjal.
En flicka hämtar mjölk åt sina syskon, i början av 1900-talet. Modell i utställningsrummet Stadsbarn på Stadsmuseet. Foto: Mattias Ek.

I museivisningen Stockholmsbarn genom historien lyfter vi berättelser om barns vardag från 1600-talet till nutid.

Genom högläsning av texter integrerar museipedagogen berättandet och därmed lyssnandet i en i övrigt interaktiv visning. Eleverna får prova bojan kallad ”en black om foten,” känna på ull i processen från får till tyg, sjunga Bellman i 1700-talskrogen Källarstugan, med mera.

Efter visningen gör vi med hjälp av bildmaterial en konstutställning där de ”historiska” barnens vardag jämförs med elevernas vardag.

Tidsåtgång på museet: Skapande skola går att boka tisdag – torsdag, klockan 9.00-11.00.

Antal elever: max 30 

Pris: 2500 kronor

Uppdaterad