Historiedetektiverna spanar på Stockholm under 500 år

Barn tittar in i en monter med en pengaskatt
Foto: Mattias Ek

Vi spetsar ögon och öron och spanar tillsammans efter spår av Stockholms historia.

Här erbjuder museet två visningar i en. I den interaktiva visningen Historiedetektiverna är vi utrustade med kartor, och beger oss ut i det gamla huset för att med eleverna och museipedagogens frågor ta reda på vad som hänt i Stockholm under 500 år.

Vi rör oss med andra ord genom Stockholms historia från Reformationen till våra dagars stad (motsvarande visningen Stockholm under 500 år). Med detektivögon ställs eleverna inför ifrågasättande och kluriga frågor. Varför var ringarna så stora på 1500-talet – hade de korvfingrar? Och varför säger man ”slå mynt” av något? Och hur i hela friden gick det för de fattiga barnhusbarnen när de tog sig in till Drottning Kristina?

Vi väcker nyfikenheten, och har inte alltid svar på alla frågor. Vid den interaktiva visningens slut får alla elever prägla sitt eget historiedetektivcertifikat.

Dagen avslutas med att vi går skapar en tidslinje med egenskapade artefakter. Vi använder oss av skapande-material i färg och form, två- eller tre-dimensionellt, bild eller skulptur. Tidslinjen får sedan hänga som en utställning som växer med elevernas skapande. Vi skapar helt enkelt en mångdimensionell bild av stadens historia!

Tidåtgång på museet: ca 2 timmar (1 timme visning + 1 timme verkstad)

Max antal elever: 30 

Pris: 2500 kronor

Uppdaterad