Skapande skola

Fotografi av barn som springer upp för trappan i Stadsmuseet. I bakgrunden syns ett stort fönster.
Ungdomar på språng i Stadsmuseets stora trapphus. Foto: Andreas Hviid.

Genom ett levande, interaktivt berättande närmar vi oss stora och små skeenden och mänskliga öden och sätter dem i ett sammanhang. Tillsammans med eleverna tar vi på historien och upplever den med alla sinnen.

I Stadsmuseets Skapande skola-projekt levandegör vi Stockholm och stockholmarnas historia tillsammans med eleverna. Under läsåret 2022–23 erbjuder vi tre Skapande skola-projekt, speciellt utformade för årskurserna F–6. Läs mer om respektive projekt nedan.

För mer information om Skapande skola och hur du söker bidraget, besök Kulturrådets hemsida.

Utbud

Uppdaterad