Visning: Vems är du? – nationella minoriteter i Stockholm

Symboler och flaggor med texten Vems är du"?".
Utställningens titel Vems är du? uppmuntrar till ett utforskande av tillhörighetens betydelse

En visning utifrån Stadsmuseets tillfälliga utställning Vems är du? – nationella minoriteter i Stockholm.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är sedan år 2000 Sveriges nationella minoriteter. Samer är även Sveriges urfolk. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är minoritetsspråk.

I en visning utifrån Stadsmuseets utställning Vems är du? – nationella minoriteter i Stockholm får ni ta del av bland annat berättelser, personliga föremål och nytagna fotografier. Skolvisningen tar även upp de nationella minoriteternas långa historia i Stockholm, genom nedslag i Stadsmuseets utställning om stadens historia. I århundraden har judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar levt och verkat här i en mångkulturell och flerspråkig stad. De har också drabbats av förtryck: förföljelse, förbud, rasbiologi, försvenskningspolitik.

Visningen och utställningen kombinerar historia och samtid, och fungerar utmärkt som komplement för undervisning inom exempelvis svenska, historia och samhällskunskap.

Skolklasser erbjuds att boka in visningar under perioden mars–juni 2022.

Längd: cirka 1 timme

Uppdaterad