Visning: Industrialiseringen

Foto från Stadsmuseet. I förgrunden syns en liten kärra lastad med sten, en spade står lutad mot den. Till vänster är en rumsuppbyggnad, med kakelugn, klädskåp och soffa.
Stadsmuseet Slussen. Utställning, Gatan. Foto: Mattias Ek.

Vad innebar industrialiseringen för Stockholm? I visningen går vi igenom hur industrialiseringen påverkade staden och människors liv.

Under 1800-talets senare del förändrades Stockholm. Industrialiseringen påbörjades och staden växte. De nya industriernas jobb lockade hundratusentals människor till staden. Som en effekt av bland annat nya vattenverk och bättre organiserad latrintömning sjunker dödligheten. Befolkningen tredubblas på bara femtio år.

Vi funderar också över varför industrialiseringen ägde rum och vilka spår vi kan se idag.

Uppdaterad