Visning: Demokratins framväxt

Rum i Stadsmuseet där man till höger ser en kvinna i en röd klänning, i mitten en klänning från 1920-talet i en glasmonter, och till vänster ett fönster med en vit gardin.
Utställningsrummet Natten på Stadsmuseet berättar om 1920-talet, tiden för demokratins genombrott i Sverige. Foto: Mattias Ek.

Hur gick demokratiseringen till – och hur har den påverkat människors liv?

Långt in på 1800-talet var demokrati fortfarande ett avlägset ideal. Men i takt med samhällets förändringar väcktes också krav på folkstyre, rösträtt och demokratiskt inflytande.

I visningen berättar vi om folkrörelsernas historia och ger exempel på stockholmare som har kämpat både för sina egna rättigheter och för ett mer demokratiskt samhälle i stort.

På plats i Stadsmuseets utställning om Stockholms historia länkar vi samman den historiska vardagen med de olika steg som tagits på vägen mot en mer utvidgad demokrati. Från bland annat tryckfrihet och kvinnors rätt till myndighet under 1800-talet till allmän rösträtt, arbetsrätt, jämställdhets-reformer och hbtq-rättigheter under 1900-talet.

Uppdaterad