Vandring: Sexualitetens hemliga historia

Fotografi av David Bagares gata. I mitten av bilden syns en tunnelmynning och på var sida om tunneln finns en trappa. Det går en man mot tunneln och en kvinna från tunneln.
David Bagares Gata och Brunkebergstunnelns mynning. Foto: Okänd, 1896

Om hur staden förändras av människors sätt att uttrycka sin sexualitet, och hur sexualiteten stävjats av stadens utformning. #hbtq #tillbakablick #lagar

Under 1800-talet förändras Stockholm i snabb takt och den moderna industristaden tar form. Samtidigt uppstår nya sätt att tänka kring kön och sexualitet, med kategorier som hänger med oss än idag: hetero, homo, bi, trans. Varför uppstod kategorierna och hur har synen på kön och sexualitet förändrats genom åren?

I den här vandringen diskuterar vi sexualitetens historia utifrån Stockholms gator och torg. Vi lyfter bland annat lesbiska träffplatser, gayklubbar, kärnfamiljsideal och prostitution. Det är också en berättelse om lagstiftning, politisk kamp och förändrade livsvillkor.

Längd: cirka 1,5 timme
Sträcka: cirka 1,5 kilometer
Plats: Östermalm
Tillgänglighet: god tillgänglighet med rullstol och permobil

Uppdaterad