Vandring: Industrialiseringen

fotografi av kvinnor i en industrimiljö vid sekelskiftet 1800-1900. Kvinnorna sitter eller står vid långa träbord och paketerar tvålar
Tvålpaktering pågår på Barnängens tekniska fabriker. Foto: Rydin, 1894

En vandring på Katarinaberget – om hur industrialiseringen från och med mitten av 1800-talet förändrade staden i grunden. #industri #hälsa #stadsplanering

Under 1800-talets senare del förändrades Stockholm och staden växte. De nya industrierna lockade människor till staden, och dödligheten sjönk tack vare nya vattenverk och bättre organiserad latrintömning. Nya kommunikationsmetoder som tåg och telefoner förde människor närmre varandra. Vilka spår vi kan se av den tiden idag? Och hur påverkade de stora förändringarna människors liv i praktiken?

Längd: cirka 1,5 timme
Sträcka: cirka 1 kilometer
Plats: Katarinaberget
Tillgänglighet: backar och kullersten

Uppdaterad