Vandring: Enastående kvinnor på Söder

Porsträttbild av en sittande mamma. Runt henne står hennes fem barn.
Grupporträtt av änkan Emilia Gustafsson med sina fem barn på gården till Stigbergsgatan 21. 1920. Foto:Okänd

En vandring om hur levnadsvillkoren sett ut och förändrats för framförallt kvinnor under 1800-talet och 1900-talet. #demokrati #historia #samhällsutveckling #källor

Vi berättar om några kvinnor som levde på Södermalm och som får utgöra exempel. Några av dem är: Josabeth Sjöberg, en självförsörjande musiklärare, som genom sina detaljerade akvareller ger oss en bild av hur livet levdes vid mitten av 1800-talet. Emilia Gustavsson, tidningsbud och änka med fem barn i en tid av hungerkravaller i Första världskrigets skugga. Anna Lindhagen, politiker som kämpade för kvinnlig rösträtt, reglering av arbetstiden och barns rättigheter.

Kvinnors liv och erfarenheter i historien har ofta förbisetts. Vi resonerar om varför det är så och vad vi kan göra för att hitta allas historia.

Längd: cirka 1–1,5 timme
Sträcka: cirka 500 meter
Plats: Stigberget, Södermalm
Tillgänglighet: Trappor, men kan också göras endast uppe på berget (då utan trappor)

Uppdaterad