Vandring: Demokratins framväxt

Pojkar på Ladugårdsgärdet som demonstrerar för allmän rösträtt. En av dem håller i en flagga med texten allmän rösträtt.
Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901. Foto: Anton Blomberg, 1901.

Kom och gå i spåren av de stora folkrörelserna, agitatorerna och rösträttskämparna. #historiskaplatser #protester #demokrati

Vandringen länkar samman Stockholms historia med kampen för demokrati: från ståndsriksdagen till rösträttens införande. Vi besöker platserna där det hände: där de omvälvande besluten togs och där demonstrationerna ägde rum. Vi frågar oss också hur motståndet mot demokratiseringen såg ut. Och vilka var de, stockholmare och hitresta, som på olika sätt kämpade för ett mer demokratiskt samhälle?

Längd: cirka 1,5 timme
Sträcka: cirka 1,5 kilometer
Plats: Gamla stan och City
Tillgänglighet: Under vandringen finns några trappsteg

Uppdaterad