Visning: Stockholmsbarn genom historien

Foto från utställningen i Stadsmuseet. En flicka går upp för en trätrappa. Hon har en korg i handen, mössa på huvet och en fluffig sjal.
En flicka hämtar mjölk åt sina syskon, i början av 1900-talet. Modell i utställningsrummet Stadsbarn på Stadsmuseet. Foto: Mattias Ek.

Hur har det varit att vara barn i Stockholm? Vad kan vi känna igen och vad har förändrats?

Under visningen får eleverna möjlighet att utveckla sin kunskap om hur Stockholm har sett ut från 1600-talet och framåt. Vi upplever föremål, miljöer och bilder med alla våra sinnen. Vi fokuserar särskilt på barnens villkor genom historien.

Uppdaterad