Visning: Stockholm under 500 år

Teckning av Stockholm med vatten, fartyg och en hamn i förgrunden. Byggnader så som kyrkor och slottet Tre kronor i bakgrunden. I himlen syns en ängel som visar en bild på drottning Kristina.
Utsikt över Stockholm från öster. Teckning gjord till drottning Kristinas kröning 1650.

I Stadsmuseets stora utställning om Stockholm berättar vi om stadens historia sedan 1500-talet.

Hur har på staden växt och förändrats under 500 år? Hur har det varit att leva i Stockholm? Vad skiljer sig och vad kan vi känna igen idag?

Vi gör nedslag längs vägen och tittar bland annat närmare på hur stockholmarna har bott och arbetat, vad vi har ätit och hur vi har varit klädda. Genom visningen får eleverna chans att lära känna sin stad!

Uppdaterad