Vandring: Skogskyrkogården

Fotografi av Skogskyrkogården tagen när man kommit in på området. Till vänster finns en vit mur, bakom den en rad med lövträd. Till höger om muren finns en stenlagd gång. Till höger om gången en gräsplan. Längst bort i bild syns ett stort svart kors.
Skogskyrkogårdens entrélandskap med Almhöjden till höger. Foto: Inger Johansson, 2010.

Det finns en tanke bakom allt vi ser på arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz världsberömda kyrkogård. Följ med och upptäck detaljerna som gör skillnad!

Hör om de tankar och trender som påverkat arkitekterna. Hur landskapet planerats i detalj och tillvaratagits. Då flera religioner är representerade på Skogskyrkogården får du veta mer om begravningar och begravningsskick ur ett religiöst, historiskt och nutida perspektiv.

Gratis visning för grupp av Skogskyrkogården

Följ med på en vandring i världsarvet Skogskyrkogården och utforska Skogskyrkogårdens fantastiska landskap tillsammans med en pedagog från Stadsmuseet. Vi berättar om den historiska bakgrunden till begravningsplatsen och ger en inblick i begravningstraditioner.

Då flera religioner är representerade på Skogskyrkogården får du veta mer om begravningar och begravningsskick ur ett religiöst, historiskt och nutida perspektiv.

Vi kan i viss mån anpassa vandringen efter era önskemål. Vandringen tar ca 1–1,5 timme och kan anpassas till alla årskurser.

Visningar för skolor (grundskolan, gymnasiet, SFI, samt Komvux) är gratis dagtid mellan klockan 08.00–16.00. Skolerbjudandet gäller bara vardagar.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Mer om Skogskyrkogården

Du kan läsa mer på Världsarvet Skogskyrkogårdens webbplats.

Bokningsvillkor

När vi bekräftat din beställning per e-post är bokningen bindande och avbokning kan göras senast 10 vardagar innan datumet för visningen/vandringen utan att debitering sker. Sker avbokningen med kortare varsel debiteras beställaren på hela beställningens värde.

Kontakta bokningen

Telefon: 08-508 31 620 (tisdag–fredag 09.30–11.30)

E-post:boka.stadsmuseet@stockholm.se

Frågor om den pedagogiska verksamheten

Hör av dig till antikvarie Sara Danielsson om du vill veta mer om Stadsmuseets pedagogiska verksamhet:sara.danielsson@stockholm.se (ej bokning).

Uppdaterad