Vandring: När Stockholm blev en storstad

Fotografi av den gamla Katarinahissen vid Slussen.
Gamla Katarinahissen och Slussen under ombyggnad. 1933-1935. Foto: Axel Swinhufvud.

Kom och gå i industrialiseringens spår – de stora förändringarnas tid! #industri #uppfinningar #förändring

I vandringen går vi backe upp och backe ned på Katarinaberget och får syn på ett Stockholm under 1800-talets senare del. Hur förändrades vardagen för människorna i staden? Och vilka nya uppfinningar kan vi finna? Varför står det till exempel ett riddartorn mitt på berget, och vad gjorde man i den lilla gröna kiosken på Mosebacke torg? Vi letar efter de stora industrierna, de små verkstäderna, utedassen och kullerstenarna, skolorna och brandstationerna – allt som förändrades!

Längd: cirka 1,5 timme
Sträcka: cirka 1,5 kilometer
Plats: Katarinaberget
Tillgänglighet: Backigt och kullerstenar

Uppdaterad