Grundskola

Möbler i form av koffertar, madrass, filtar, ett bord, hinkar och lådor står staplade på varandra sammanbundna med ett rep. Detta ska symbolisera ett flyttlass.
Vid sekelskiftet 1800 – 1900 flyttade många personer till Stockholm. Här är vad ett flyttlass kunde ha sett ut. Foto: Mattias Ek.

Upplevelse och kunskap

Vårt mål är att ge gruppen en upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor. 

Priser

För stadsvandringar och visningar gäller särskilda skolpriser för förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkhögskola samt Komvux. Vandringar på Världsarvet Skogskyrkogården är alltid kostnadsfria för skolgrupper. Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris. Läs mer om våra priser här.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar alla våra bokningar per e-post.

När vi bekräftat din beställning per e-post är bokningen bindande och avbokning kan göras senast 10 vardagar innan datumet för visningen/vandringen utan att debitering sker. Sker avbokningen med kortare varsel debiteras beställaren på hela beställningens värde.

Kontakta bokningen

Telefon: 08-508 31 620 (tisdag–fredag 09.30–11.30)

E-post:boka.stadsmuseet@stockholm.se

Frågor om vår pedagogiska verksamhet

Hör av dig till oss om du vill veta mer om Stadsmuseets pedagogiska verksamhet: pedagogik.stadsmuseet@stockholm.se (ej bokning).

Uppdaterad