Visning: Rim och ramsa runt i tiden

Barn som lyssnar på en pedagog och härmar hennes rörelser
Foto: Mattias Ek

En lekfull stund i källarstugan på Stadsmuseet. Med rörelse, sång och ordlekar väver vi in delar av Stockholms historia

Vi sjunger om vatten, med båtar och skepp och en kulen natt. Vi ser drakprytt palats med tinnar och torn, finner troll och en riktig skatt!

Uppdaterad