Världsarvet Skogskyrkogården

Bild från Skogskyrkogården

Det finns en tanke bakom allt vi ser på arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz världsberömda kyrkogård. Följ med och upptäck detaljerna som gör skillnad!

Hör om de tankar och trender som påverkat arkitekterna. Hur landskapet planerats i detalj och tillvaratagits. Då flera religioner är representerade på Skogskyrkogården får du veta mer om begravningar och begravningsskick ur ett religiöst, historiskt och nutida perspektiv.

Visningar på Skogskyrkogården kan anpassas för olika åldrar och teman. Grundpris är 1200 kronor per grupp, max 40 elever.

Telefon bokningar: 08-508 316 20 (måndag–fredag 09.00–12.00)

E-post:boka.stadsmuseet@stockholm.se

Du kan läsa mer om Världsarvet Skogskyrkogården här

Uppdaterad