Världsarvet Skogskyrkogården

Bild från Skogskyrkogården

Det finns en tanke bakom allt vi ser på arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz världsberömda kyrkogård. Följ med och upptäck detaljerna som gör skillnad!

Hör om de tankar och trender som påverkat arkitekterna. Hur landskapet planerats i detalj och tillvaratagits. Då flera religioner är representerade på Skogskyrkogården får du veta mer om begravningar och begravningsskick ur ett religiöst, historiskt och nutida perspektiv.

Visning för skola, 1,5 timme
Gratis, vardagar dagtid 08.00–16.00
Gäller för grundskola, gymnasium, SFI, folkhögskola och Komvux.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris. Visningarna av Skogskyrkogården är momsfria och avser grupper om max 40 personer.

Du kan läsa mer omVärldsarvet Skogskyrkogården här

 

Bokning

Telefon bokningar: 08-508 316 20 (tisdag–fredag 09.30–11.30)

E-post:boka.stadsmuseet@stockholm.se

 

Uppdaterad