Världsarvet Skogskyrkogården

Skogskyrkogården. Till vänster Heliga korsets kapell och till höger minneslunden. 1960-1969 FOTOGRAF: Petersens, Lennart af.

Det finns en tanke bakom allt vi ser på arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz världsberömda kyrkogård. Följ med och upptäck detaljerna som gör skillnad!

Hör om de tankar och trender som påverkat arkitekterna. Hur landskapet planerats i detalj och tillvaratagits. Då flera religioner är representerade på Skogskyrkogården får du veta mer om begravningar och begravningsskick ur ett religiöst, historiskt och nutida perspektiv.

Gratis visning för grupp av Skogskyrkogården

#arkitektur #religionsfrihet #världsarv

Följ med på en vandring i världsarvet Skogskyrkogården och utforska Skogskyrkogårdens fantastiska landskap tillsammans med en pedagog från Stadsmuseet. Vi berättar om den historiska bakgrunden till begravningsplatsen och ger en inblick i begravningstraditioner.

Då flera religioner är representerade på Skogskyrkogården får du veta mer om begravningar och begravningsskick ur ett religiöst, historiskt och nutida perspektiv.

Vi anpassar gärna vandringen efter era önskemål. Vandringen tar ca 1–1,5 timme och kan anpassas till alla årskurser. 

För att fortsatt kunna följa riktlinjer vad gäller covid-19 och ge en bra upplevelse för alla så delar vi upp klassen i två mindre grupper med en pedagog till varje grupp.

Visningar för skolor (grundskolan, gymnasiet, SFI, samt Komvux) är gratis dagtid mellan klockan 08.00–16.00. Skolerbjudandet gäller bara vardagar.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Bokning

Bokning och priser

Mer information

Hör gärna av dig till antikvarie Sara Danilesson om vill veta mer om Stadsmuseets pedagogiska verksamhet och program (ej bokning). 

E-post: sara.danielsson@stockholm.se

Mer om Skogskyrkogården

Du kan läsa mer på Världsarvet Skogskyrkogårdens webbplats

Uppdaterad