SFI

Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901. 1901-1901 FOTOGRAF: Blomberg, Anton.

Utforska museet eller gå på stadsvandring tillsammans med våra museipedagoger

Vårt mål är att ge alla grupper en innehållsrik upplevelse därför anpassar vi programmen efter målgrupp, säg bara till vid bokning så ger vi förslag.

Visning i museet

Livet i staden

#vardag #yrken #historia

Hur var det att leva i Stockholm för flera hundra år sedan, vad skiljer sig och vad kan vi känna igen i dag? Besöket ger inblick i vardagslivet i dåtidens Stockholm. Gruppen får möjlighet att utveckla kunskap om Stockholm, hur har det sett ut under olika tider. Hur levnadsvillkoren varit för barn, kvinnor och män. Vi upplever platser, miljöer, föremål och källmaterial med flera av våra sinnen.

Längd: 1 timme, max antal deltagare: 30 personer, pris: 900 kronor

Demokratins framväxt: Stockholm och Sverige under 1900–talet 

#protester #val #attvaraung

Vi belyser hur det moderna Sverige har vuxit fram genom politiska och sociala reformer och hur det demokratiska välfärdssamhället formades och utvecklades. Visningen länkar samman stockholmares vardag med de stora samhällsförändringarna, från rösträtt och arbetsrätt till hbtq-rättigheter. Vi möter de som har fått kämpa för sina rättigheter, för att accepteras i samhället och de som arbetat för ett bättre samhälle. Vi undersöker också hur barns villkor har förändrats under 1900-talet.

Längd: 1 timme, max antal deltagare: 30 personer, pris: 900 kronor 

Matsäcksrum

Tyvärr kommer vi inte att ha vårat matsäcksrum "Hyllan" öppen för besökare under hösten. Detta på grund av rådande situatoin kring covid-19.

Bokning

Bokning och priser

Uppdaterad