Museilägenheter

Litet rum med trampsymaskin, bänk och stol.
Interiör från Blockmakarens hus

Gör en tidsresa – besök en museilägenhet

Här finns sekelskifte i en röd stuga från 1700-talet. Borgelig lyx i paradvåningen från 1800-talet, en familjelägenhet i Barnrikehus från 1930 och miljonprogrammet i Tensta 1969.

De som finns att boka för grupp är:

Stuckatörens våning, från slutet av 1800-talet

Blockmakarens hus, början av 1900-talet

Barnrikehuset, från slutet av 1930-talet

Vindragarlagets skrålokal, ursprung medeltid och med verksamhet fram till 1930-talet.

Tensta, 1969

Du kan se bilder och läsa mer om lägenheterna här

Priser och information om visningar hittar du här.

Frågor kan besvaras via mail:boka.stadsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad