Museilägenheter

Litet rum med trampsymaskin, bänk och stol.
Interiör från Blockmakarens hus

Gör en tidsresa – besök en museilägenhet

Här finns sekelskifte i en röd stuga från 1700-talet. Borgelig lyx i paradvåningen från 1800-talet, en familjelägenhet i Barnrikehus från 1930 och miljonprogrammet i Tensta 1969.

De som finns att boka för grupp är:

Stuckatörens våning, från slutet av 1800-talet

Blockmakarens hus, början av 1900-talet

Barnrikehuset, från slutet av 1930-talet

Vindragarlagets skrålokal, ursprung medeltid och med verksamhet fram till 1930-talet.

Tensta, 1969

Du kan se bilder och läsa mer om lägenheterna här

Visning dagtid för skola kostar 900 kronor, max 20 elever. Är gruppen stor kan de få turas om att gå in för att se miljöerna.

Telefon bokningar: 08-508 316 20 (måndag–fredag 09.30–11.30)

E-post:boka.stadsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad