Årskurs 7–9

Grupporträtt av änkan Emilia Gustafsson med sina fem barn på gården till Stigbergsgatan 21. 1920-1920 FOTOGRAF: Okänd.

I höst satsar vi på Stadsvandringar! Våra vandringar är tematiskt indelade, så att det ska bli lättare att orientera sig. De går att boka nu och vi börjar visa dem under höstterminen 2020.

Historia, samhälle och genus

Industrialiseringen: Stockholm under 1800- och 1900-talen

#industri #hälsa #stadsplanering

Under 1800-talets senare del förändras Stockholm, staden växer. De nya industrierna lockade människor till staden. Dödligheten sjunker tack vare nya vattenverk och bättre organiserad latrintömning. I vandringen går vi igenom de stora förändringarna, hur staden utvecklas och vilka spår vi kan se idag. Vi svarar på frågorna: Hur påverkar förändringarna människors liv i praktiken? Vad och hur byggs det? Vilka utmaningar hade staden och hur löste vi dem?

Demokratins framväxt: Stockholm och Sverige under 1800- och 1900–talen

#historiska platser #protester #demokrati

I vandringen visar vi platser där händelserna ägde rum. Vi visar och berättar om vad som hände där det hände, mycket finns fortfarande kvar. Till exempel vart träffades folkrörelserna och var gick de historiskt omtalade demonstrationerna? I berättelsen finns också exempel på de stockholmare med som kämpat för ett bättre samhälle för alla. Vandringen länkar samman stockholmares vardag med de stora samhällsförändringarna som bland annat kvinnors rätt till myndighet, allmän rösträtt, rätten till skola och fri press. 

Enastående kvinnor på Söder

#demokrati #allmänrösträtt #myndighet #historia #samhällsutveckling #södermalm #1800-tal #1900-tal #källor #åk9

Vandringen berättar om och visar hur levnadsvillkoren sett ut och förändrats för kvinnor (och män) under 1800- och 1900-talen. Vi har plockat fram några kvinnor som levde på söder och som får utgöra exempel. Några av dem är: Josabeth Sjöberg, en självförsörjande musiklärare, som genom sina detaljerade akvareller ger oss en bild av hur livet levdes vid mitten av 1800-talet. Emilia Gustavsson, tidningsbud och änka med fem barn i en tid av hungerkravaller i första världskrigets skugga. Anna Lindhagen, politiker som kämpade för kvinnlig rösträtt, reglering av arbetstiden och barns rättigheter. Många kvinnor har inte lämnat så mycket avtryck i arkiven, vandringen resonerar om varför det är så och hur vi kan göra för att hitta allas historia.

Litteratur och svenska

Fogelström/Mina drömmars stad

#nyistockholm #läslust #historia

Vi vandrar på Södermalm och går förbi platser i Per Anders Fogelströms stadsserie, där han berättat om livet i Stockholm under perioden 1860–1900. Henning, en av böckernas huvudpersoner, flyttar från landsbygden in till Stockholm och vi får följa Henning i hans strävan att skapa sig ett bättre liv i huvudstaden. Genom vandringen får eleverna en inblick i fattiga människors livsvillkor för hundra år sedan och även en kunskap om hur mycket Stockholm har förändrats. 

Konst och arkitektur

Skulpturer i Gamla stan

#konst #historia #gamlastan

En vandring i Gamla stan med fokus på alla de utsmyckningar som gjordes i mitten av 1900-talet då Gamla stan rustades upp. Naturligtvis kommer vi in på Gamla stan, den äldsta delen av stan, rivningshoten under 50-talet och varför upprustningen är en anledning till att skulpturerna kommit dit. Stadsdelen är fylld av spännande skulpturer som skildrar stadens historia och hur man såg på samhället vid mitten av 1900-talet. Vi pratar om vad eleverna ser och hur de kan upplever konsten idag och hur den kunde upplevas när den var ny.

Stadens arkitektur i korta drag

#stadsplanering #historia #city

Stadsvandringen är skapad för att ge en lättförståelig kronologisk introduktion till Stockholms arkitektur och bebyggelsehistoria, med kopplingar till samhällsförhållanden och tidskontext. Vi börjar med medeltiden i Gamla stan och slutar med dagens aktuella byggnader i city. Vandringen är lagd så att vi får se kända byggnader centralt, något eleverna kan känna igen och komma att se vid andra tillfällen. Några centrala platser vi passerar är Slottet, Riksdagen, Operan, Berzelii park, Norrmalmstorg och City/Sergels torg.

Vandringar på stan

Att vandra är ett fantastiskt sätt att lära känna sin stad. Eleverna får genom våra vandringar möjlighet att tillsammans med våra museipedagoger lära känna sin stad och ny kunskap om stadens historia och stockholmarnas liv då och nu. I vandringarna låter vi husen och gatorna bli scen för stadens olika berättelser. Hus, gator och torg där händelserna utspelade sig ligger ju ofta kvar!

För att fortsatt kunna följa riktlinjer vad gäller covid-19 och ge en bra upplevelse för alla så delar vi upp klassen i två mindre grupper med en pedagog till varje grupp. Det betyder att det är max 15 elever i varje grupp och det innebär ingen merkostnad för skola. Våra vandringar är 1-1,5 timme och priset är 1300 kronor.

Du kan läsa mer om de olika skolprogrammen under respektive rubrik. Hittar du inte det ämne eller plats du söker – hör av dig till bokningen så kan vi diskutera vilka möjligheter som finns.

Anpassade vandringar

Museets pedagoger har även stor vana vid elever med särskilda behov. Berätta om dina elevers behov vid bokningstillfället så lägger vi upp visningen efter vad som passar er bäst.

Det finns ett matsäcksrum på "Hyllan" som ligger i nära anslutning till entrén. Det går ej att reservera plats.

Bokning

Kontakta oss via e-post: boka.stadsmuseet@stockholm.se eller ring 08-508 31 620, telefontid tisdag–fredag klockan 09.30-11.30.

Hör gärna av dig till antikvarie Anna Seidevall-Byström om du vill veta mer om Stadsmuseets pedagogiska verksamhet och program (ej bokning).

E-post: anna.seidevall-bystrom@stockholm.se

Uppdaterad