Årskurs 7–9

Museet är tillfälligt stängt

 Aktuell information om museet och situationen kring coronaviruset.

Kliv in bakom fasaden på Münchenbryggeriet och pröva på bryggeriarbeterskornas tunga arbete. Men akta fingrarna! Trasiga flaskor och livsfarliga maskiner är en del av arbetet. Foto: Mattias Ek.

Stadsmuseet har ett brett skolprogram med något för alla. Våra visningar utifrån den nya utställningen på museet och presenteras här. De går att boka nu och vi börjar visa dem under vårterminen 2020.

Visning i museet 

Livet i staden

Eleverna får i denna visning möjlighet att utveckla sin kunskap om staden och människornas levnadsvillkor under olika tider. Hur har det varit att leva i Stockholm, vad skiljer sig och vad kan vi känna igen i dag? Vi berättar med hjälp av föremål, miljöer och platser om livet förstockholmarna. Vi får lära oss om nödår och hårda tider men också om framsteg och förbättringar. 

Industrialiseringen: Stockholm under 1800- och 1900-talen

Under 1800-talets senare del förändras Stockholm, staden växer. De nya industriernas jobb lockade hundratusentals människor till staden, dödligheten sjunker som en effekt av nya vattenverk och bättre organiserad latrintömning. Detta leder till att befolkningen tredubblas på femtio år, bara under 1880-talet ökar befolkningen med 46%. Vilka konsekvenser hade den stora befolkningsökningen och hur försökte man hantera de problem som uppstod? I visningen går vi igenom de skeenden som ligger till grund för de stora förändringarna, hur staden utvecklas och vilka spår vi kan se idag.

Längd: 1 timme, max antal deltagare: 30, pris: 900 kronor 

Demokratins framväxt: Stockholm och Sverige under 1800- och 1900–talen

Vad händer i Stockholm när Sverige förändras under 1800- och 1900-talen? Hur påverkar de politiska och sociala reformerna stockholmarnas vardag?I visningen berättar vi om folkrörelserna och ger exempel på stockholmare som har kämpat för sina rättigheter och arbetat för ett bättre samhälle.Visningen länkar samman stockholmares vardag med de stora samhällsförändringarna som till exempel kvinnors rätt till myndighet, allmän rösträtt, arbetsrätt, jämställdhet, rätten till skola och hbtq-rättigheter.

Längd: 1 timme, max antal deltagare: 30, pris: 900 kronor 

Historiebruk och källkritik 

Historien finns överallt i till exempel tv-serier, filmer, spel och på museum. Den används för att påverka oss på många olika sätt. Ibland används den för att få oss att köpa saker, andra gånger vill någon påverka hur vi ser på samtiden eller det förflutna. Därför behöver vi redskap för att kunna analysera hur historien används. Vi lär oss att tolka, värdera och granska de källor vi tar del av. I detta skolprogram utgår vi från historiebrukets och källkritikens grunder.

Längd: 1 timme, max antal deltagare: 30, pris: 900 kronor 

Vandring på stan

Mina drömmars stad

Vi vandrar på Södermalm och går förbi platser i Per Anders Fogelströms stadsserie, där han berättat om livet i Stockholm under perioden 1860–1900. Henning, en av böckernas huvudpersoner, flyttar från landsbygden in till Stockholm och vi får följa Henning i hans strävan att skapa sig ett bättre liv i huvudstaden. Genom vandringen får eleverna en inblick i fattiga människors livsvillkor för hundra år sedan och även en kunskap om hur mycket Stockholm har förändrats.

Längd: 1,5 timme, max antal deltagare: 30, pris: 1300 kronor 

Världsarvet Skogskyrkogården

Gratis skolvisningar, dagtid 08.00–16.00. Mer information om skolbesök till Världsarvet Skogskyrkogården finns här: hLittar här 

Tips!

I Stockholmskällans lektionsbank finns konkreta förslag på hur du kan använda material från Stockholms historiska samlingar i undervisningen, innan och efter ditt besök på Stadsmuseet. På Stockholmskällan finns material som passar för undervisning för gymnasiet i till exempel historia, svenska geografi och bild.

Se: stockholmskallan.stockholm.se/skola/

stockholmskällan.se finns tusentals fotografier, filmer, kartor, brev och konstverk. Historiska källor som berättar om människor och platser i Stockholm som vittar om samhällsförändringar och levnadsvillkor för de som levt här innan oss.

 

Bokning

Telefon bokningar: 08-508 316 20 (tisdag–fredag 09.30–11.30)

E-post:boka.stadsmuseet@stockholm.se

Priserna gäller dagtid till och med 16.30 på vardagar. Övriga tider gäller ordinarie priser.

Det finns ett matsäcksrum på "Hyllan" som ligger i nära anslutning till entrén. Det går ej att reservera plats.

Uppdaterad