Gymnasiet

Stockholmsområdets senaste ungdomsgård har öppnat i Farsta. Foto: Kurt Berggren/Aftonbladet, 28 november 1962.

I höst satsar vi på Stadsvandringar! Våra vandringar är tematiskt indelade, så att det ska bli lättare att orientera sig. De går att boka nu och vi börjar visa dem under höstterminen 2020.

Samhälle och historia

Demokratins framväxt: Stockholm och Sverige under 1800- och 1900–talen

#historiska platser #protester #demokrati

Hur gick det till när Sverige blev en demokrati? I vandringen rör vi oss i demokratiseringens fotspår – från 1800-talets ståndsriksdag och den tidiga rösträttskampen till 1900-talets olika sociala rörelser. Vandringen fokuserar på kampen för allmän och lika rösträtt, men lyfter även kvinnors villkor, anti-rasism, rätten att demonstrera och kampen för yttrandefrihet. På vägen berättar vi om några av de stockholmare som kämpat för demokratin. Vi diskuterar även hinder, drivkrafter och orsaker bakom demokratiseringen.

Industrialiseringen: Stockholm under 1800- och 1900-talen

#industri #hälsa #stadsplanering 

Under 1800-talets senare del förändras Stockholm, staden växer. De nya industrierna lockade människor till staden. Trångboddheten är stor och arbetsvillkoren på de många fabrikerna är tuffa. Samtidigt sjunker dödligheten, bland annat tack vare nya vattenverk och bättre organiserad latrintömning. I vandringen går vi igenom de stora förändringarna, hur staden utvecklas och vilka spår vi kan se idag. Vi svarar på frågorna: Vad innebar industrialiseringen för Stockholm? Hur påverkades människors liv i praktiken? Vilka utmaningar ställdes staden inför och hur löstes dem? Och vilka nya problem uppstod i industrialiseringens spår?

Genus

Sexualitetens hemliga historia i Stockholm

#hbtq #tillbakablick #lagar

Under 1800-talet förändras Stockholm i snabb takt och den moderna industristaden tar form. Samtidigt uppstår nya sätt att tänka kring kön och sexualitet, med kategorier som hänger med oss än idag: hetero, homo, bi, trans. Varför uppstod kategorierna och hur har synen på kön och sexualitet förändrats genom åren? I den här vandringen diskuterar vi sexualitetens historia utifrån Stockholms gator och torg. Vi lyfter bland annat lesbiska träffplatser, gayklubbar, kärnfamiljsideal och prostitution. Det är också en berättelse om lagstiftning, politisk kamp och förändrade livsvillkor.

Enastående kvinnor på Söder

#1800-tal #kvinnohistoria #södermalm

I vandringen berättas om några starka kvinnor som levt på Söder i under 1800-talet och början av 1900-talet, alla lämnat avtryck i stadens historia på olika sätt. Hör om Josabeth Sjöberg som levde på Södermalm under 1800-talet. Hennes yrke var musiklärare men vid sidan om detta tecknade och målade hon. Hon målade den miljö som hon levde i; genom sina detaljerade akvareller kan vi få en bild av hur livet levdes vid mitten av 1800-talet. Emilia Gustavsson var änka, fembarnsmor och tidningsbud i en tid av hungerkravaller i första världskrigets skugga och bodde i en lägenhet på 16 kvadratmeter. Politikern och kvinnosaksaktivisten Anna Lindhagen kämpade samtidigt för kvinnlig rösträtt, reglering av arbetstiden och barns rättigheter. För många är Lindhagen även känd som en av grundarna av koloniträdgårdsrörelsen i Stockholm. På vandringen följer vi i deras fotspår och drar paralleller till den allmänna utvecklingen i samhället. 

Litterära vandringar

Fogelström/Mina drömmars stad

#nyistockholm #lättläst #historia

Vi vandrar på Södermalm och går förbi platser i Per Anders Fogelströms stadsserie, där han berättat om livet i Stockholm under perioden 1860–1900. Henning, en av böckernas huvudpersoner, flyttar från landsbygden in till Stockholm och vi får följa Henning i hans strävan att skapa sig ett bättre liv i huvudstaden. Genom vandringen får eleverna en inblick i fattiga människors livsvillkor för hundra år sedan och även en kunskap om hur mycket Stockholm har förändrats. 

Konst och arkitektur

Skulpturer i Gamla stan

#konst #historia #gamlastan

En vandring i Gamla stan med fokus på alla de utsmyckningar som gjordes i mitten av 1900-talet då Gamla stan rustades upp. Naturligtvis kommer vi in på Gamla stan, den äldsta delen av stan, rivningshoten under 50-talet och varför upprustningen är en anledning till att skulpturerna kommit dit. Stadsdelen är fylld av spännande skulpturer som skildrar stadens historia och hur man såg på samhället vid mitten av 1900-talet. Vi pratar om vad eleverna ser och hur de kan upplever konsten idag och hur den kunde upplevas när den var ny.

Stadens arkitektur i korta drag

#stadsplanering #historia #city

Stadsvandringen är skapad för att ge en lättförståelig kronlogisk introduktion till Stockholms arkitektur och bebyggelsehistoria, med kopplingar till samhällsförhållanden och tidskontext. Vi börjar med medeltiden i Gamla stan och slutar med dagens aktuella byggnader i city. Vandringen är lagd så att vi får se kända byggnader centralt, något eleverna kan känna igen och komma att se vid andra tillfällen. Några centrala platser vi passerar är Slottet, Riksdagen, Operan, Berzelii park, Norrmalmstorg och City/Sergels torg.

Vandringar på stan

Att vandra är ett fantastiskt sätt att lära känna sin stad. Eleverna får genom våra vandringar möjlighet att tillsammans med våra museipedagoger lära känna sin stad och ny kunskap om stadens historia och stockholmarnas liv då och nu. I vandringarna låter vi husen och gatorna bli scen för stadens olika berättelser. Hus, gator och torg där händelserna utspelade sig ligger ju ofta kvar!

För att fortsatt kunna följa riktlinjer vad gäller covid-19 och ge en bra upplevelse för alla så delar vi upp klassen i två mindre grupper med en pedagog till varje grupp. Det betyder att det är max 15 elever i varje grupp och det innebär ingen merkostnad för skola. Våra vandringar är 1- 1,5 timme och priset är 1300 kronor.

Du kan läsa mer om de olika skolprogrammen under respektive rubrik. Hittar du inte det ämne eller plats du söker – hör av dig till bokningen så kan vi diskutera vilka möjligheter som finns.

Anpassade vandringar

Museets pedagoger har även stor vana vid elever med särskilda behov. Berätta om dina elevers behov vid bokningstillfället så lägger vi upp visningen efter vad som passar er bäst.

Det finns ett matsäcksrum på "Hyllan" som ligger i nära anslutning till entrén. Det går ej att reservera plats.

Bokning

Kontakta oss via e-post:boka.stadsmuseet@stockholm.se eller ring 08-508 31 620, telefontid tisdag – fredag klockan 09.30-11.30.

Hör gärna av dig till antikvarie Anna Seidevall-Byström om du vill veta mer om Stadsmuseets pedagogiska verksamhet och program (ej bokning).

E-post:anna.seidevall-bystrom@stockholm.se

Uppdaterad