Gymnasiet

Pojkar jumpar på isflak i Riddarfjärden vid Norr Mälarstrand. I fonden Södermalm. Fotograf okänd (Aftonbladet), Digitala Stadsmuseet

Gymnasieklasser är välkomna att gå stadsvandringar med oss. Vi vandrar på Skogskyrkogården, runt Katarina kyrka, vi berättar om söder ur Per Anders Fogelströms perspektiv eller om industrialismens förändring av staden.

Bokning

Läs mer: Bokning för grupper och skolor

Skolvisning i museet: 900 kronor. Gäller dagtid fram till och med 16.00. Visningarna är momsfria. Tid: Ca 55 minuter, max 30 deltagare. Höstens visningar kan bokas från och med 4 mars 2019, inga visningar sker under våren. 

Skolvandring på stan: 1 300 kronor. Gäller dagtid till och med 16.30 på vardagar. Priset inkluderar 25 procents moms.

Övriga tider gäller ordinarie priser. 

I museet

Höstens skolvisningar på Stadsmuseet kan bokas från och med 4 mars 2019.

Demokratins framväxt: Stockholm och Sverige under 1900–talet

Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901

Vi belyser hur det moderna Sverige har vuxit fram genom politiska och sociala reformer och hur det demokratiska välfärdssamhället formades och utvecklades. Visningen länkar samman stockholmares vardag med de stora samhällsförändringarna, från rösträtt och arbetsrätt till hbtq-rättigheter. Vi möter de som har fått kämpa för sina rättigheter, för att accepteras i samhället och de som arbetat för ett bättre samhälle. Vi undersöker också hur barns villkor har förändrats under 1900-talet.

Tid: cirka 55 minuter, max 30 deltagare.

Källkritik och historiebruk

Högre allmänna läroverket för flickor på Södermalm. Lektion i tidningsläsning 1950

Historien är ett mäktigt redskap när det kommer till att påverka oss människor och vår syn på det förflutna och samtiden. Vi behöver kunna granska, tolka och värdera de källor vi tar del av. I detta skolprogram utgår vi från källkritikens fyra grundkriterier i form av fyra stopp i museet. Vid varje stopp behandlas ett av kriterierna utifrån ett aktuellt källmaterial.

Tid: cirka 55 minuter, max 30 deltagare.

På stan

Att följa gatornas sträckning eller att lära vad färger, fönsterstorlek, utsmyckningar och gatunamn berättar om Stockholms historia är ett utmärkt sätt att lära känna sin stad. I vandringar på stan möter vi historiens stockholmare nästan livs levande. Hus, gator och torg där händelserna utspelade sig ligger ju ofta kvar.

Mina drömmars stad

Flickorna står vid Bondegatan 79 och har Tegelviksgatan bakom sig, 1885–1910. Foto, Kasper Salin

Vi vandrar på Söder och går förbi platser i Per Anders Fogelströms stadsserie. Turen går runt östra Södermalm.

Per Anders Fogelström har i sina böcker Mina drömmars stad och Barn av sin stad berättat om livet i Stockholm under perioden 1860–1900. Vandringen utgår från Fogelströms berättelse. Det är den fiktiva berättelsen som är grunden för vandringen men eftersom vi befinner oss på Södermalm, där större delen av romanerna utspelar sig, finns det stort utrymme för resonemang om vad som är fakta och vad som är fiktion.

Henning, en av böckernas huvudpersoner, flyttar från landsbygden in till Stockholm och vi får följa Henning i hans strävan att skapa sig ett bättre liv i huvudstaden. Genom vandringen får eleverna en inblick i fattiga människors livsvillkor för hundra år sedan och även en kunskap om hur mycket Stockholm har förändrats.

Förbered gärna eleverna med hjälp av kartanVägvisare till Henning och Lottens Södermalm 1860-1893som finns på Stockholmskällan.

Tid: cirka 1,5 timme. Max 30 deltagare.

Industrialismens stad

Film

Kombinera en vandring på Södermalm, runt Mosebacke torg till Katarina kyrka med ett besök i en autentisk bostadsmiljö. Eleverna undersöker olika aspekter av människors liv i Stockholm för hundra år sedan. Under perioden maj till och med september går vandringen vidare till Blockmakarens hus. Där kliver vi in och hälsar på hos blockmakaren Gustav Andersson som under tidigt 1900-tal bodde i den timrade stugan från 1700-talet. Eleverna undersöker olika aspekter av människors liv i Stockholm i början på 1900-talet. Här kan man se hur livet i Stockholm kunde te sig för enkelt folk. Förbered gärna eleverna med hjälp av Stockholmskällan.

Tid: cirka 2 timmar. Max 20 deltagare.

Fråga Stadsmuseet

I Stadsmuseets forskarsal Salongen finns en stor samling bilder, kartor och böcker. Där kan eleverna få svar på sina frågor om stadens historia, byggnader och befolkning. Stadsmuseets byggnad renoveras och beräknas öppna igen 27 april 2019. Fråga Stadsmuseet gästar under renoveringen Stockholms Stadsarkiv på onsdagar 14.00–16.00.

För att boka en visning av Salongen och Stockholmskällan, kontakta Fråga Stadsmuseet.

Uppdaterad