Gymnasiet

Bild ur miljön"Stockholmsnatt" med möjlighet att ta en titt på nattlivet, prova på några danssteg eller utforska dåtidens klurigaste maträtt. Foto: Mattias Ek

Stadsmuseet har ett brett skolprogram med något för alla. Våra visningar utifrån den nya utställningen på museet och presenteras här. De går att boka nu och vi börjar visa dem under vårterminen 2020.

 

Visning i museet

Demokratins framväxt: Stockholm och Sverige under 1900–talet

 Bild från miljön Münchenryggeriet

Vi belyser hur det moderna Sverige har vuxit fram genom politiska och sociala reformer och hur det demokratiska välfärdssamhället formades och utvecklades. Visningen länkar samman stockholmares vardag med de stora samhällsförändringarna, från rösträtt och arbetsrätt till hbtq-rättigheter. Vi möter de som har fått kämpa för sina rättigheter, för att accepteras i samhället och de som arbetat för ett bättre samhälle. Vi undersöker också hur barns villkor har förändrats under 1900-talet.

Längd: 1 tim, max antal deltagare: 30, pris: 900 kr

 

Industrialiseringen

I visningen undersöker vi de stora omvandlingar som följer av industrialiseringen, vad händer exempelvis med vardagslivet när tekniken utvecklas och vi får vatten- och avloppsledningar. Vi undersöker också hur utvecklingen leder till stor inflyttningen till huvudstaden och hur den påverkar levnadsvillkoren som i sin tur leder till de framväxande folkrörelserna.

Längd: 1 tim, max antal deltagare: 30, pris: 900 kr

 

Källkritik och historiebruk

Historien används för att påverka oss människor och vår syn på det förflutna och samtiden. Därför behöver vi alla kunna granska, tolka och värdera de källor vi tar del av. I detta skolprogram utgår vi från källkritikens fyra grundkriterier i form av fyra stopp i museet. Vid varje stopp behandlas ett av kriterierna utifrån ett aktuellt källmaterial.

Längd: 1 tim, max antal deltagare: 30, pris: 900 kr

 

Vandring på stan

Mina drömmars stad

Flickorna står vid Bondegatan 79 och har Tegelviksgatan bakom sig, 1885–1910. Foto, Kasper Salin

Vi vandrar på Södermalm och går förbi platser i Per Anders Fogelströms stadsserie, där han berättat om livet i Stockholm under perioden 1860–1900. Henning, en av böckernas huvudpersoner, flyttar från landsbygden in till Stockholm och vi får följa Henning i hans strävan att skapa sig ett bättre liv i huvudstaden. Genom vandringen får eleverna en inblick i fattiga människors livsvillkor för hundra år sedan och även en kunskap om hur mycket Stockholm har förändrats.

Längd: 1,5 tim, max antal deltagare: 30, pris: 1300 kr

Tips!

Besök Stockholmskällans webbplats där du kan söka efter bilder, kartor och andra historiska originaldokument från Stockholms stads samlingar, som på olika sätt berättar om Stockholms och stockholmarnas historia. Här finns även en hel del teman som kan användas i elevernas skolarbete. Stockholmskällan riktar sig främst till elever och lärare, från grundskolans årskurs 6 till och med gymnasiet.Till Stockholmskällan

 

Bokning

Telefon bokningar: 08-508 316 20 (tisdag–fredag 09.30–11.30)

E-post:boka.stadsmuseet@stockholm.se

Priserna gäller dagtid till och med 16.30 på vardagar. Övriga tider gällerordinarie priser.

Det finns ett matsäcksrum på "Hyllan" som ligger i nära anslutning till entrén. Det går ej att reservera plats.

Uppdaterad