Gymnasiet

Museet är tillfälligt stängt

Välkommen tillbaka när vi öppnar igen 11 augusti med nya utställningar och program! Aktuell information om museet och situationen kring coronaviruset.

Stockholmsområdets senaste ungdomsgård har öppnat i Farsta, 28 november 1962. Ungdomarna läser tidningar på Farsta Ungdomsgård. 1962-1962 FOTOGRAF: Berggren (Aftonbladet), Kurt. Aftonbladet

I höst satsar vi på Stadsvandringar! Våra vandringar är tematiskt indelade, så att det ska bli lättare att orientera sig. De går att boka nu och vi börjar visa dem under höstterminen 2020.

Samhälle och historia

Demokratins framväxt: Stockholm och Sverige under 1800- och 1900–talen

#historiska platser #protester #demokrati

Hur gick det till när Sverige blev en demokrati? I vandringen rör vi oss i demokratiseringens fotspår – från 1800-talets ståndsriksdag och den tidiga rösträttskampen till 1900-talets olika sociala rörelser. Vandringen fokuserar på kampen för allmän och lika rösträtt, men lyfter även kvinnors villkor, anti-rasism, rätten att demonstrera och kampen för yttrandefrihet. På vägen berättar vi om några av de stockholmare som kämpat för demokratin. Vi diskuterar även hinder, drivkrafter och orsaker bakom demokratiseringen.

Industrialiseringen: Stockholm under 1800- och 1900-talen

#industri #hälsa #stadsplanering 

Under 1800-talets senare del förändras Stockholm, staden växer. De nya industrierna lockade människor till staden. Trångboddheten är stor och arbetsvillkoren på de många fabrikerna är tuffa. Samtidigt sjunker dödligheten, bland annat tack vare nya vattenverk och bättre organiserad latrintömning. I vandringen går vi igenom de stora förändringarna, hur staden utvecklas och vilka spår vi kan se idag. Vi svarar på frågorna: Vad innebar industrialiseringen för Stockholm? Hur påverkades människors liv i praktiken? Vilka utmaningar ställdes staden inför och hur löstes dem? Och vilka nya problem uppstod i industrialiseringens spår?

Genus

Sexualitetens hemliga historia i Stockholm

#hbtq #tillbakablick #lagar

Under 1800-talet förändras Stockholm i snabb takt och den moderna industristaden tar form. Samtidigt uppstår nya sätt att tänka kring kön och sexualitet, med kategorier som hänger med oss än idag: hetero, homo, bi, trans. Varför uppstod kategorierna och hur har synen på kön och sexualitet förändrats genom åren? I den här vandringen diskuterar vi sexualitetens historia utifrån Stockholms gator och torg. Vi lyfter bland annat lesbiska träffplatser, gayklubbar, kärnfamiljsideal och prostitution. Det är också en berättelse om lagstiftning, politisk kamp och förändrade livsvillkor.

Enastående kvinnor på Söder

#1800-tal #kvinnohistoria #södermalm

I vandringen berättas om några starka kvinnor som levt på Söder i under 1800-talet och början av 1900-talet, alla lämnat avtryck i stadens historia på olika sätt. Hör om Josabeth Sjöberg som levde på Södermalm under 1800-talet. Hennes yrke var musiklärare men vid sidan om detta tecknade och målade hon. Hon målade den miljö som hon levde i; genom sina detaljerade akvareller kan vi få en bild av hur livet levdes vid mitten av 1800-talet. Emilia Gustavsson, änka, fembarnsmor, tidningsbud i en tid av hungerkravaller i första världskrigets skugga bor hon i en lägenhet på 16 kvadratmeter samtidigt som Anna Lindhagen, politikern och kvinnosaksaktivisten för kvinnlig rösträtt, reglering av arbetstiden och barns rättigheter. För många är Lindhagen även känd som en av grundarna av koloniträdgårdsrörelsen i Stockholm. På vandringen följer vi i deras fotspår och drar paralleller till den allmänna utvecklingen i samhället.

Pigor och prostituerade

#kvinnohistoria #humlan #arbetsliv

Om tjänstekvinnans anonymitet genom tiderna, och den offentliga kvinnans stigma handlar denna vandring, som främst rör sig i det sena 1800talets Stockholm. Vi vandrar från Johannes till Humlegården, i kvarter där de reglementerade kvinnorna bodde granne med det nya borgerskapets privatpalats och dess tjänstefolk.

Litterära vandringar

Fogelström/Mina drömmars stad

#nyistockholm #lättläst #historia

Vi vandrar på Södermalm och går förbi platser i Per Anders Fogelströms stadsserie, där han berättat om livet i Stockholm under perioden 1860–1900. Henning, en av böckernas huvudpersoner, flyttar från landsbygden in till Stockholm och vi får följa Henning i hans strävan att skapa sig ett bättre liv i huvudstaden. Genom vandringen får eleverna en inblick i fattiga människors livsvillkor för hundra år sedan och även en kunskap om hur mycket Stockholm har förändrats.

Astrid Stockholm

#astrid #miljöer #vasastan

Vi går genom Vasastaden och Astrids liv i Stockholm. Genom hennes livsöde och berättelser får vi syn på staden och samhällets utveckling under 1900-talet. Hon går från sekreterare till världsberömd barnboksförfattarinna, och kommer med sin vassa penna och intellekt även bli en röst i samhällsdebatten.

Hjalmar Söderberg, staden och kärleken

#litteratur #kärlek #stadsutveckling

I början av 1900-talet beskriver Hjalmar Söderberg Stockholms innerstad och en svidande kärlekshistoria mellan Lydia Stille och Arvid Stjernberg i ”Den allvarsamma leken”. Sextio år senare skriver Gun-Britt Sandström om samma historia, men denna gång är det inte Arvids röst, utan Lydias, i boken ”För Lydia”. Och staden som målas upp är inte längre samma stad. Vi vandrar genom Stockholm City, den del av staden som kanske är mest omvandlad. Vi pratar om samhällets förändring under 1900-talet, om kvinnor och mäns förutsättningar i de olika tidsepokerna, om vad som var och vad som blev.

Konst och arkitektur

Skulpturer i Gamla stan

#konst #historia #gamlastan

En vandring i Gamla stan med fokus på alla de utsmyckningar som gjordes i mitten av 1900-talet då Gamla stan rustades upp. Naturligtvis kommer vi in på Gamla stan, den äldsta delen av stan, rivningshoten under 50-talet och varför upprustningen är en anledning till att skulpturerna kommit dit. Stadsdelen är fylld av spännande skulpturer som skildrar stadens historia och hur man såg på samhället vid mitten av 1900-talet. Vi pratar om vad eleverna ser och hur de kan upplever konsten idag och hur den kunde upplevas när den var ny.

Stadens arkitektur i korta drag

#stadsplanering #historia #city

Stadsvandringen är skapad för att ge en lättförståelig kronlogisk introduktion till Stockholms arkitektur och bebyggelsehistoria, med kopplingar till samhällsförhållanden och tidskontext. Vi börjar i medeltiden i Gamla Stan och slutar i dagens aktuella byggen i city. Vandringen är lagd så att vi får se kända byggnader centralt, något eleverna kan känna igen och komma att se vid andra tillfällen. Några centrala platser vi passerar är Slottet, Riksdagen, Operan, Berzelii park, Norrmalmstorg och City/Sergels torg.

Vandringar på stan

Att vandra är ett fantastiskt sätt att lära känna sin stad. Eleverna får genom våra vandringar möjlighet att tillsammans med våra museipedagoger lära känna sin stad och ny kunskap om stadens historia och stockholmarnas liv då och nu. I vandringarna låter vi husen och gatorna bli scen för stadens olika berättelser. Hus, gator och torg där händelserna utspelade sig ligger ju ofta kvar!

För att fortsatt kunna följa riktlinjer vad gäller covid-19 och ge en bra upplevelse för alla så delar vi upp klassen i två mindre grupper med en pedagog till varje grupp. Det betyder att det är max 15 elever i varje grupp och det innebär ingen merkostnad för skola. Våra vandringar är 1- 1,5 timme och priset är 1300 kronor.

Du kan läsa mer om de olika skolprogrammen under respektive rubrik. Hittar du inte det ämne eller plats du söker – hör av dig till bokningen så kan vi diskutera vilka möjligheter som finns.

Anpassade vandringar

Museets pedagoger har även stor vana vid elever med särskilda behov. Berätta om dina elevers behov vid bokningstillfället så lägger vi upp visningen efter vad som passar er bäst.

Det finns ett matsäcksrum på "Hyllan" som ligger i nära anslutning till entrén. Det går ej att reservera plats.

Bokning

Kontakta oss via e-post:boka.stadsmuseet@stockholm.se eller ring 08-508 31 620, telefontid tisdag – fredag klockan 09.30-11.30.

Hör gärna av dig till antikvarie Anna Seidevall-Byström om du vill veta mer om Stadsmuseets pedagogiska verksamhet och program (ej bokning).

E-post:anna.seidevall-bystrom@stockholm.se

Uppdaterad