Skolvisning i museet

Alla våra program är anpassade efter Lgr11:s kursplan. Vårt mål är att ge gruppen en innehållsrik upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram och kritiskt granska olika sorters källor.

Förskola, årskurs 0–3, särskola

Hur levde vi förr?

Stigbergsgatan österut 1907. Hilma Borin hämtar vatten vid en vattenpost. Pojkarna ute i gatan är två av Hilmas fem barn, Helmer och John. Foto: Oscar Heimer

Hur var det att leva och vara barn i Stockholm för flera hundra år sedan, vad skiljer sig och vad kan vi känna igen i dag? Under besöket ges klassen glimtar av livet i dåtidens Stockholm. Vi får ta del av nödår men också lek och kamratskap. Eleverna får möjlighet att utveckla kunskap om hur samhället har sett ut under olika tider och hur levnadsvillkoren var för barn, kvinnor och män. Vi använder ämnesspecifika begrepp och upplever platser, miljöer, föremål och källmaterial med flera av våra sinnen.

Årskurs 4–6

Vasatid och stormaktstid: Stockholm och Sverige, ca 1500–1700 

Södra Stadshuset från öster. Detalj av gravyr av W. Swidde, 1691. Ur Dahlbergs Suecia Antiqua. Foto efter nytryck 1924

Vi tittar på olika händelser i samhället, både stora och små. Genom visningen lär vi oss om hur barn, kvinnor och män levde i det historiska Stockholm och hur de påverkades av händelser i omvärlden. Vi träffar handelsmän från Ryssland, kvinnor som blivit oskyldigt dömda i häxprocesserna och barn som hamnat på barnhuset.

Under visningen går vi igenom historiska begrepp och eleverna får ta del av källmaterial i olika former.

Årskurs 6–9

Källkritik och historiebruk

Högre allmänna läroverket för flickor på Södermalm. Lektion i tidningsläsning 1950

Historien är ett mäktigt redskap när det kommer till att påverka oss människor och vår syn på det förflutna och samtiden. Vi behöver kunna granska, tolka och värdera de källor vi tar del av. I detta skolprogram utgår vi från källkritikens fyra grundkriterier i form av fyra stopp i museet. Vid varje stopp behandlas ett av kriterierna utifrån ett aktuellt källmaterial.

Årskurs 7–9

Industrialismen: Stockholm och Sverige under 1800–talet 

Bryggeriarbeterskor arbetar vid en sköljmaskin vid Münchenbryggeriet, 1895-1910

I visningen undersöker vi hur rent vatten och avlopp var en förutsättning för befolkningsökning och industrialisering. Staden och industrierna lockade och det var vanligt med hitresta arbetare från Dalarna. Vi tittar närmare på Münchenbryggeriet och på hur arbetsvillkoren såg ut. Vi fortsätter med de samhällsförändringar som följde industrialiseringen och hur förändringarna påverkade livet för män, kvinnor och barn.

Demokratins framväxt: Stockholm och Sverige under 1900–talet

Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901

Vi belyser hur det moderna Sverige har vuxit fram genom politiska och sociala reformer och hur det demokratiska välfärdssamhället formades och utvecklades. Visningen länkar samman stockholmares vardag med de stora samhällsförändringarna, från rösträtt och arbetsrätt till hbtq-rättigheter. Vi möter de som har fått kämpa för sina rättigheter, för att accepteras i samhället och de som arbetat för ett bättre samhälle. Vi undersöker också hur barns villkor har förändrats under 1900-talet.

Bokning

Bokning för grupper och skolor

Skolvisning i museet tar cirka 55 minuter med max 30 deltagare.

Uppdaterad