Skolvisning i museet

Vårt mål är att ge gruppen en innehållsrik upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram och kritiskt granska olika sorters källor.

Just nu pågår planering av skolprogram utifrån den nya utställningen. De kommer att presenteras i höst och vi börjar visa dem under vårterminen 2020. Här kan du se några exempel på kommande skolprogram. Dessa kan bokas från 1 november 2019.

Förskola, årskurs 0–3, särskola

Hur levde vi förr?

Bild från Stockholmsutställningen med gatumiljöer och en del av en bostad. Foto: Mattias Ek

Hur var det att leva och vara barn i Stockholm för flera hundra år sedan, vad skiljer sig och vad kan vi känna igen i dag? Under besöket ges klassen glimtar av livet i dåtidens Stockholm. Vi får ta del av nödår men också lek och kamratskap. Eleverna får möjlighet att utveckla kunskap om hur samhället har sett ut under olika tider och hur levnadsvillkoren var för barn, kvinnor och män. Vi upplever platser, miljöer, föremål och källmaterial med flera av våra sinnen.

Årskurs 4–6

Vasatid och stormaktstid: Stockholm och Sverige, ca 1500–1700 

Södra Stadshuset från öster. Detalj av gravyr av W. Swidde, 1691. Ur Dahlbergs Suecia Antiqua. Foto efter nytryck 1924

Vi tittar på olika händelser i samhället, både stora och små. Genom visningen lär vi oss om hur barn, kvinnor och män levde i det historiska Stockholm och hur de påverkades av händelser i omvärlden. Vi träffar handelsmän från Ryssland, kvinnor som blivit oskyldigt dömda i häxprocesserna och barn som hamnat på barnhuset.

Årskurs 6–9

Källkritik och historiebruk

Bild från Salongen på museet. Här finns referensbiblioteket. Foto: Mattias Ek

Historien är ett mäktigt redskap när det kommer till att påverka oss människor och vår syn på det förflutna och samtiden. Vi behöver kunna granska, tolka och värdera de källor vi tar del av. I detta skolprogram utgår vi från källkritikens fyra grundkriterier i form av fyra stopp i museet. Vid varje stopp behandlas ett av kriterierna utifrån ett aktuellt källmaterial.

Årskurs 7–9

Industrialismen: Stockholm och Sverige under 1800–talet 

Bild från Industrialismen - ett stort flyttlass är på väg. Foto: Mattias Ek

I visningen undersöker vi hur rent vatten och avlopp var en förutsättning för befolkningsökning och industrialisering. Staden och industrierna lockade och det var vanligt med hitresta arbetare från Dalarna. Vi fortsätter med de samhällsförändringar som följde industrialiseringen och hur förändringarna påverkade livet för män, kvinnor och barn.

Demokratins framväxt: Stockholm och Sverige under 1900–talet

Bild från Stockholmsnatt. Foto: Mattias Ek

Vi belyser hur det moderna Sverige har vuxit fram genom politiska och sociala reformer och hur det demokratiska välfärdssamhället formades och utvecklades. Visningen länkar samman stockholmares vardag med de stora samhällsförändringarna, från rösträtt och arbetsrätt till hbtq-rättigheter. Vi möter de som har fått kämpa för sina rättigheter, för att accepteras i samhället och de som arbetat för ett bättre samhälle. Vi undersöker också hur barns villkor har förändrats under 1900-talet.

Bokning

Bokning för grupper och skolor

Skolvisning i museet tar cirka 55 minuter med max 30 deltagare.

Uppdaterad