Erbjudande till lärare

Marknadsbesökare på Lövmarknaden vid Riddarholmskanalen på Riddarholmen. Flickan i förgrunden blåser i en lergök och i bakgrunden skymtar Riddarholmskyrkan. 1890–1899. Fotograf: Severin Nilsson

Hösten 2021 satsar Stadsmuseet stort på stadsvandringar utomhus. Staden är ju full av berättelser och ledtrådar som kan ge en bild av hur det en gång sett ut och hur stockholmarnas liv varit och är, inte minst utifrån barns perspektiv. Samtliga vandringar är anpassade till kurs och läroplan – allt för att din grupp ska få en unik upplevelse.

I utbudet här intill hittar du både många nya vandringar och såklart en del tidigare favoriter.

För att fortsatt kunna följa riktlinjer vad gäller covid-19 och ge en bra upplevelse för alla så delar vi upp klassen i två mindre grupper med en pedagog till varje grupp. Det betyder att det är max 15 elever i varje grupp och det innebär ingen merkostnad för skolan. Våra vandringar är 1–1,5 timme och priset är 1 300 kronor.

Anpassade vandringar och visningar

Museets pedagoger har även stor vana vid elever med särskilda behov. Berätta om dina elevers behov för bokninen så lägger vi upp visningen efter vad som passar er bäst. Bokningens kontaktuppgifter och öppettider

Mer information

Hör gärna av dig till antikvarie Anna Seidevall-Byström om du vill veta mer om Stadsmuseets pedagogiska verksamhet och program (ej bokning).

E-post: anna.seidevall-bystrom@stockholm.se 

Nyhetsbrev till lärare och skolpersonal

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få inbjudningar till lärarkvällar, kurser och annan information om vår skolverksamhet. Skicka ditt namn och skola till: stadsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad