Digitala skolvisningar

Teckning föreställande en hamn med fartyg, en kvinna med parasoll går ombord på en båt.
Rodar trappan wid Skeps Bron. Elias Martin, årtal 1772–1808. Kvinnan med parasoll som stiger ombord anses föreställa Ulla Winblad.

Följ med på en digital visning utifrån utställningen ”Mitt liv som Ulla Winblad”. Fokus är historiska källor och om att förlora kontrollen över sin egen identitet. För årskurs 7–9 samt gymnasiet.

Verklighetens Ulla Winblad

#historia #källkritik #identitet #kvinnohistoria #1700-tal #bellman #stockholm

I centrum för visningen står Maria Christina Kiellström (1744–1798). Hon var den verkliga kvinnan bakom figuren Ulla Winblad, som diktaren Carl Michael Bellman skrev om i sina sånger på 1700-talet. Maria Christina växte upp i en fattig familj men blev under sitt alter ego Ulla Winblad ett känt namn, upphöjd och samtidigt baktalad. Livet igenom förföljdes hon av Bellmans beskrivningar. Det var svårt för henne att styra över den identitet hon en gång blivit tilldelad.

I visningen undersöker vi 1700-talets Stockholm utifrån verklighetens Ulla Winblad. Vi söker svaren på frågor som: Vem har rätt till bilden av dig? Vad lämnar du efter dig för spår?

Vi tittar på dokument, målningar och andra historiska källor som berättar om Maria Christinas liv och tiden hon levde i. Vi pratar om hur en historiker arbetar med historiska källor och frågar oss vad källorna egentligen kan säga oss. Dessutom använder vi Maria Christinas berättelse för att diskutera aktuella frågor kopplat till identitet, sociala medier och ryktesspridning.

Utställningen "Mitt liv som Ulla Winblad" visas på Stadsmuseet från våren 2021 till och med sommaren 2022, och visningen går att boka under den perioden.

Längd: 30–45 minuter

Pris: 600 kronor

Praktisk information 

Visningen sker i första hand via mötesprogrammet Zoom, men vi är även öppna för andra alternativ såsom Microsoft Teams. Inför visningen tillhandahåller Stadsmuseet en mötes-länk som skickas ut i god tid före visningen.

Mer information

Hör gärna av dig till antikvarie Sara Danielsson om du vill veta mer om Stadsmuseets pedagogiska verksamhet och program (ej bokning).

E-post: sara.danielsson@stockholm.se

Boka

Telefon: 08-508 31 620 (tisdag–fredag 09.30–11.30)
E-post: boka.stadsmuseet@stockholm.se 
Gruppbokningsförfrågan via vår e-tjänst

Uppdaterad