Besök med skola

Fotografi med utsikt från Mosebacke mot Gamla Stan och Riddarholmen. I förgrunden syns Katarinahissen.
Utsikt från Mosebacke mot Gamla Stan och Riddarholmen. Fotograf okänd.

Följ med på vandring!

Att vandra är ett fantastiskt sätt att lära känna sin stad. Eleverna får genom våra vandringar möjlighet att tillsammans med våra museipedagoger lära känna sin stad och ny kunskap om stadens historia och stockholmarnas liv då och nu. I vandringarna låter vi husen och gatorna bli scen för stadens olika berättelser. Hus, gator och torg där händelserna utspelade sig ligger ju ofta kvar!

För att fortsatt kunna följa riktlinjer vad gäller covid-19 och ge en bra upplevelse för alla så delar vi upp klassen i två mindre grupper med en pedagog till varje grupp. Det betyder att det är max 15 elever i varje grupp och det innebär ingen merkostnad för skola. Våra vandringar är 1–1,5 timme och priset är 1 300 kronor.

Du kan läsa mer om de olika skolprogrammen under respektive rubrik. Hittar du inte det ämne eller plats du söker – hör av dig till bokningen så kan vi diskutera vilka möjligheter som finns.

Anpassade vandringar och visningar

Museets pedagoger har även stor vana vid elever med särskilda behov. Berätta om dina elevers behov vid bokningstillfället så lägger vi upp visningen efter vad som passar er bäst.

Matsäcksrum

Tyvärr kommer vi inte att ha vårat matsäcksrum "Hyllan" öppen för besökare under hösten. Detta på grund av rådande situatoin kring covid-19. 

Bokning

Bokning och priser

Stockholmskällans lektionsbank

I Stockholmskällans lektionsbank finns konkreta förslag på hur du kan använda material från Stockholms historiska samlingar i undervisningen, innan och efter ditt besök på Stadsmuseet. På Stockholmskällan finns material som passar för undervisning för gymnasiet i till exempel historia, svenska geografi och bild.

Stockholmskällans webbplats

Uppdaterad