Rivningsvåg i Stockholm?

Nybrogatan med biografen Astoria (Riddaren 18) år 1962. Foto: Siv Rahm.

Sidan publicerades 2014-01-23

Stockholm växer så det knakar och på senare tid har flera kulturhistoriskt värdefulla hus blivit aktuella för rivning. Vad säger Stadsmuseet om "rivningsvågen" i Stockholm?

Detta är något som bland annat uppmärksammats i SvD (Rivningsvåg i Stockholm den 18 januari 2014 och Nya motiv bakom rivningsvågen den 19 januari 2014).

Vad säger Stadsmuseet om det? Stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund kommenterar:

– Att staden förändras är inget konstigt. Det är ju alla tiders olika behov som gett oss den stad som finns idag. Därför kan man säga att förändring är en viktig del i det vi kallar kulturhistoriskt värde. Det övergripande och viktigaste är att stadens historia går att avläsa även i framtiden och att vi har en stadsbild som är sammansatt av miljöer från alla tider. Det ger trivsel men berättar också hur människor levt och verkat i staden genom tiderna. Befintlig bebyggelse ska också ses som en resurs i en hållbar stadsutveckling.

– Stadsmuseet är stadens experter på antikvariska frågor och det är vår uppgift att förklara vad som är värden och kvaliteter i byggnader och områden. Detta för att byggherrar, politiker och allmänhet ska kunna se möjligheter i och konsekvenser för de kulturhistoriska värden som påverkas av en kommande förändring. Vi kan som exempel ta de tjänsteutlåtanden som Stadsmuseet skrivit om Snäckan 8 vid Tegelbacken och kommande utlåtande om Riddaren 18 vid Nybrogatan.

– Det är också viktigt att minska trycket på innerstaden eftersom alla behov inte kommer att kunna lösas i den centrala delarna av staden utan att det sker på bekostnad av de värden och den egenart som gör Stockholm till en av Europas vackraste huvudstäder.

Dokument

Underlag för behovsbedömning för detaljplan för Snäckan 8

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Riddaren 5, 6 och 18

Läs mer

Uppdaterad