Stadsmuseet om Konditori Kungstornet

Kaféinteriör från 1930-talet
Interiör Konditori Kungstornet. Foto: Mikael Almehag, Stadsmuseet.

Sidan publicerades 2014-05-05

Konditori Kungstornet öppnade på 1930-talet och har en sammanhållen och tidstypisk inredning från 1950-talet. Nuvarande fastighetsägare har planer för en annan verksamhet i lokalen. Flera personer har hört av sig för att få reda på vad Stadsmuseet gör när det gäller konditoriet.

Svårt att skydda interiörer

Stadsmuseets chef Ann-Charlotte Backlund säger att välbevarade interiörer med både fast och lös inredning inte går att skydda formellt eftersom den fasta inredningen är fastighetsägarens, medan inventarier i övrigt normalt ägs av den som driver verksamheten. Detta har varit en fråga som har aktualiserats i många sammanhang när det till exempel rört inredningar på biografer eller apotek.

Ann-Charlotte Backlund fortsätter: Stadsmuseet dokumenterar löpande stadens förändringar men i övrigt så är det fastighetsägaren och de som driver konditoriet som bestämmer vad som ska hända med inredningen. Roligt skulle naturligtvis vara om man kan hitta ett sätt att bevara så mycket som möjligt på plats i den nya verksamhet som planeras.

Stadsmuseets samlingsenhet om Konditori Kungstornet

Om de som övertar Konditori Kungstornets lokaler vill överlåta delar av inredning och lösöre till Stadsmuseets samlingar, är museet intresserade av att ta emot och komplettera museisamlingen med detta kondis som har en plats i stockholmarnas hjärtan. Konditori Kungstornet minner om Kungsgatans forna glans som Stockholms version av Broadway.

Siewertz Eftertr G Konditori AB, Karlavägen 60.Siewertz Eftertr G Konditori AB, Karlavägen 60. Foto: Stadsmuseet.

Stadsmuseet har 4181 föremål i sina samlingar som kommer från eller avbildar konditorier och kaféer i Stockholm. Merparten är bakattiraljer, glassformar, serviser och andra små saker men det finns även delar av inredningar - bland annat en konditoridisk, soffa, bord och stolar från Siewertz konditori som låg på Karlavägen 60.

I samband med att Siewertzska konditoriet lades ned i slutet av 1970-talet skänkte de nya ägarna inredning och lösa inventarier till Stadsmuseet. Andra konditorier som finns i samlingarna är Oscar Bergs konditori som låg på Regeringsgatan 14, Konditori Valencia på Ringvägen 125, Lundeborgs konditori på Hornsgatan 22 och Feiths konditori på Strandvägen.

Det finns likheter mellan Siewertz inredning och Konditori Kungstornet, den fångar den tidsanda och stämning som fanns i många konditorier under efterkrigstiden. Idag har kondis- och kafékulturen ändrat karaktär och de inrökta kondisarna med sina galonklädda stolar, boaserade väggar, väggmålningar och festliga lampetter ger vika för nya typer av kafémiljöer. Kaffe serveras inte längre i den lilla porslinsservis som gästerna fick vid bordet. Änkor, Napoleon och wienerbröd ersätts av ciabatta, cannelloni och muffins.

Gunilla Rehnström-Olander
Chef för samlingsenheten på Stadsmuseet i Stockholm

Se bilder från sista fikan på Konditori Kungstornet i Digitala Stadsmuseet

Se fler konditori- och kafébilder ur Stadsmuseets samlingar

Uppdaterad