Stadsmuseet om rivningen av Klockhuset vid Norra station

Norra station Klockhuset, foto: Göran Fredriksson
Norra station Klockhuset, foto: Göran Fredriksson

Norrtull, Stallmästargården, Bellevue, Haga slott och Brunnsviken bildar en viktig förindustriell miljö. Området Norra Station ingick i miljön och berättade om järnvägens betydelse för utvecklingen av Stockholm och hela Sverige på 1800-talets slut. Norra station ansvarade för godstrafiken i början av 1920-talet, då även stationsbyggnaden Klockhuset uppfördes.

I och med omdaningen av området framförde Stadsmuseet att stationsbyggnaden skulle få finnas kvar, enligt tjänsteutlåtandet från 2009. Läs utlåtandet som PDF.

Diskussioner har förts om att flytta delar av byggnaden, så som själva tornet, till annan plats. Det innebär att partier av byggnaden skulle tas ur sitt sammanhang och att berättelsen om Norra station inte skulle finnas kvar. För Stadsmuseet är detta problematiskt då det inte är förenligt med ett kulturhistoriskt bevarande eftersom möjligheten att läsa och tolka platsen går förlorad.

Det vore självklart bra om delar av byggnaden hade kunnat finnas kvar, men det hade inte varit inom ramen för en kulturhistorisk prioritering, och därmed inte en fråga för Stadsmuseet.

Stadsmuseet har dokumenterat byggnaden och du kan ta del av materialet här.

Uppdaterad