Gasklocka 4 i Värtahamnen

Foto: Johan Stigholt

Sidan publicerades 2016-10-07

Gasklocka 4 rivs enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden.

I och med att rivningslovet nu gått igenom har Stadsmuseet gjort en fotodokumentation av gasklockan. Se alla bilderna i Digitala Stadsmuseet: https://goo.gl/GJtykw

 Gasklocka 4. Foto: Mattias Ek


Gasklocka 4, takets nitade fackverkskonstruktion av järn. Foto: Mattias Ek

Stadsmuseet har i sin roll som rådgivande expert i kulturhistoriska frågor tidigare svarat på stadsbyggandskontorets remiss angående samrådet för detaljplanen som omfattade Gasklocka 3 och 4.

I yttrandet (som går att läsa via en länk nedan) lyfter Stadsmuseet fram både Gasklocka 3 och 4 som omistliga delar av Gasverket. De fem olika gasklockorna från sent 1800-tal fram till 1970-talet har olika karaktärer och utgör en serie som sannolikt är helt unikt i sitt slag, även internationellt. Rivningen av Gasklocka 4 kommer att innebära att läsbarheten av den tekniska utvecklingen i Gasverket förvåras. Gasklockan utgör även ett välkänt landmärke som syns från stora delar av Stockholms innerstad.

Stadsmuseet kan konstatera att stadsbyggnadsnämnden i detta fall gjorde bedömningen att andra intressen vägde starkare än det kulturhistoriska värdet. Rivningen av Gasklocka 4 har varit ett faktum i och med att planen vunnit laga kraft enligt kommunfullmäktiges beslut 2014.

Stadsmuseets remissvar

Remiss avseende samråd om förslag till detaljplan

Uppdaterad