”Astoriahusets” flygelbyggnad

Foto: Ingrid Johansson

Sidan publicerades 2015-09-23

Stadsmuseet säger nej till rivning av byggnaden från år 1873 vid Nybrogatan.

Byggnaden uppfördes 1873 som bostadsfastighet. På 1920-talet byggdes huset om och biografen Astoria inrymdes. Byggnaden bevarar trots ombyggnader sin karaktär från 1870-talet och ingår i årsringen det sena 1800-talets stadsbyggande.

Museet anser att den klassiska stenstaden på malmarna ska värnas och menar att en rivning av flygelbyggnaden är ytterst ovarsam och inte bör ske.

Stadsmuseets remissvar

Remissvar angående utställd detaljplan (41,2 kilobyte)

Uppdaterad