Vad säger Stadsmuseet?

Stadsmuseets uppgift i Stockholms stad är att se till att framtiden kan ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi är en del av stadens utveckling och vår roll är att värna om unika och tidstypiska byggnader, platser, föremål och sammanhang som format Stockholm.

Stadsmuseets roll är att bedöma om föreslagna ändringar i staden går att förena med bevarandet av byggnaders och platsers kulturhistoriska värden. Det Stadsmuseet säger är rådgivande i stadens hantering av byggnader och miljöer. Vissa platser och byggnader har stor betydelse för medborgaren och skapar debatt.

Vi får ofta frågan om vad vi menar i en fråga, och här publicerar vi vad Stadsmuseet säger i olika frågor.

Kulturnämnden i Stockholm

Du kan ta del av nämndens handlingar via webbtjänsten Insyn

Uppdaterad