Rossanders donationsfond

""
Det nya folkskoleseminariet på Rålambsvägen 24. Foto: Herman Ronninger/SvD, 1952.

Forskningsanslag delas ut från Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond för att främja vetenskaplig forskning som berör äldre bebyggelse inom Stockholms stad. Hit kan även bebyggelse från 1900-talet räknas. En till två gånger per år delar fonden ut mellan 20 000 och 100 000 kronor till angelägna projekt.

Anslag kan lämnas för forskning inom olika vetenskapliga ämnen som arkitektur- och bebyggelsehistoria, konstvetenskap, etnologi, kulturgeografi, arkeologi, historia och ekonomisk historia. Skicka din ansökan senast 31 maj 2022 till stadsmuseet@stockholm.se

För vidare upplysningar kontakta Stadsmuseet på mejladressen eller telefon 08-508 31 605.

Ur fondens stadgar

”§1. Stiftelsen ”Gunhild och Sigrid Rossanders Donationsfond” är grundad till förverkligande av systrarna leg. läkaren Gunhild Rossander och fröken Sigrid Rossanders testamentariska förordnande av den 29 mars 1972, varigenom Stiftelsen insattes såsom universalarvinge efter dem. /.../

§2. Ändamål och huvudman
Stiftelsen skall ha till uteslutande ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad.

Huvudman skall vara Stockholms kommuns Museinämnd eller det kommunala organ som framledes kan komma att träda i dess ställe ...”

Uppdaterad