Rossanders donationsfond

Tecknad husfasad i äldre stil.
Ur ansökan om bygglov för tillbyggnad av torn på Petersenska huset, från 1870. Bild från stockholmsbyggnadsritningar.se

Forskningsanslag delas ut från Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond för att främja vetenskaplig forskning som berör äldre bebyggelse inom Stockholms stad. Hit kan även bebyggelse från 1900-talet räknas. Fonden delar ut medel 1–2 gånger per år, till projekt om cirka 20 000–100 000 kronor.

Anslag kan lämnas för forskning inom olika vetenskapliga ämnen som arkitektur- och bebyggelsehistoria, konstvetenskap, etnologi, kulturgeografi, arkeologi, historia och ekonomisk historia.

För vidare upplysningar kontakta:

Fredrik Linder, stadsantikvarie, fredrik.linder@stockholm.se

Ur fondens stadgar

”§1. Stiftelsen ”Gunhild och Sigrid Rossanders Donationsfond” är grundad till förverkligande av systrarna leg. läkaren Gunhild Rossander och fröken Sigrid Rossanders testamentariska förordnande av den 29 mars 1972, varigenom Stiftelsen insattes såsom universalarvinge efter dem. /.../

§2. Ändamål och huvudman
Stiftelsen skall ha till uteslutande ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad.

Huvudman skall vara Stockholms kommuns Museinämnd eller det kommunala organ som framledes kan komma att träda i dess ställe ...”

Ansökningsinformation 2020

Rossanders donationsfond, stipendiater 2005–2016

Uppdaterad