Rossanders donationsfond

Forskningsanslag delas ut från Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond för att främja vetenskaplig forskning om äldre bebyggelse inom Stockholms stad. Fonden delar ut medel 1–2 gånger per år, om cirka 20 000–100 000 kr.

Forskningsanslag delas ut från Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond för att främja vetenskaplig forskning om äldre bebyggelse inom Stockholms stad. Fonden delar ut medel 1–2 gånger per år, om cirka 20 000–100 000 kr.

Vi välkomnar särskilt ansökningar som behandlar betydelsen av och förhållningssätt till historisk rekonstruktion av hela eller delar av byggnader och miljöer, till exempel rekonstruktion efter brand eller återskapande av historiska fasadelement.

Skicka din ansökan senast 1 maj 2018 till stadsmuseet@stockholm.se

För vidare upplysningar kontakta

Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie, 08-508 315 60,
ann-charlotte.backlund@stockholm.se

Ur fondens stadgar

”§1. Stiftelsen ”Gunhild och Sigrid Rossanders Donationsfond” är grundad till förverkligande av systrarna leg. läkaren Gunhild Rossander och fröken Sigrid Rossanders testamentariska förordnande av den 29 mars 1972, varigenom Stiftelsen insattes såsom universalarvinge efter dem. /.../

§2. Ändamål och huvudman
Stiftelsen skall ha till uteslutande ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad.

Huvudman skall vara Stockholms kommuns Museinämnd eller det kommunala organ som framledes kan komma att träda i dess ställe ...”

Rossanders donationsfond, stipendiater 2005–2016

Uppdaterad