Rossanders donationsfond

Tecknad husfasad i äldre stil.
Ur ansökan om bygglov för tillbyggnad av torn på Petersenska huset, från 1870. Bild från stockholmsbyggnadsritningar.se

Forskningsanslag delas ut från Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond för att främja vetenskaplig forskning om äldre bebyggelse inom Stockholms stad. Fonden delar ut medel 1–2 gånger per år, om cirka 20 000–100 000 kr.

I april 2019 öppnar Stadsarkivet ett bebyggelsehistoriskt center vid Liljeholmskajen, med bland annat kart- och ritningsarkiv. I årets utlysning vill därför Rossanders donationsford särskilt premiera forskning och studier av Stockholms äldre bebyggelse som tar sin utgångspunkt i det arkivmaterial som finns i Stadsmuseets arkiv och Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv.

Skicka din ansökan senast 16 juni 2019 till stadsmuseet@stockholm.se

För vidare upplysningar kontakta

Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie, 08-508 315 60,
ann-charlotte.backlund@stockholm.se

Ur fondens stadgar

”§1. Stiftelsen ”Gunhild och Sigrid Rossanders Donationsfond” är grundad till förverkligande av systrarna leg. läkaren Gunhild Rossander och fröken Sigrid Rossanders testamentariska förordnande av den 29 mars 1972, varigenom Stiftelsen insattes såsom universalarvinge efter dem. /.../

§2. Ändamål och huvudman
Stiftelsen skall ha till uteslutande ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad.

Huvudman skall vara Stockholms kommuns Museinämnd eller det kommunala organ som framledes kan komma att träda i dess ställe ...”

Rossanders donationsfond, stipendiater 2005–2016

Uppdaterad