Isaak Hirsch-stipendiet

Stockholms Byggnadsförenings stiftelse för Isaak Hirsch-stipendiet har som sitt huvudsakliga ändamål att främja landets näringsliv genom att dela ut stipendier som ska bereda hantverkare och andra motsvarande yrkesmän inom föreningens verksamhetsområden vidareutbildning inom eller utom landet.

I stiftelsens jury är Murmestere Embetet i Stockholm och Stadsmuseet i Stockholm företrädda. Förslag till stipendiat kan lämnas av envar medlem i Stockholms Byggnadsförening. Förslaget ska förutom kandidatens namn innehålla en motivering. Ansökan om stipendium kan även inlämnas av kandidaten själv. Stipendiat ska vara medborgare i något av de nordiska länderna.

Ansökan

Förslag till ansökan skall före december månads utgång skickas till:

Stockholms Byggnadsförenings kansli
Norrlandsgatan 11
111 43 Stockholm

Närmare upplysningar och ansökningsblankett erhålles av kansliet på telefon 08-10 13 62.

Uppdaterad