Stipendier och priser

Nominerade till Lysande skylt 2013. Montage. Foton: Ingrid Johansson

Här hittar du information om de stipendier och priser där Stadsmuseet medverkar.

Lennart af Petersenspriset

Lennart af Petersenspriset instiftades 2004 och är Stockholms stads fotopris i fotografen Lennart af Petersens namn. Priset avser att belöna en fotograf som på ett personligt och konstnärligt vis berättar något väsentligt om staden som livsmiljö. Läs mer.

Rossanders donationsfond

Från Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond utdelas forskningsanslag för att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad. Läs mer.

Isaak Hirsch-stipendiet

Stockholms Byggnadsförenings stiftelse för Isaak Hirsch-stipendiet har som sitt huvudsakliga ändamål att främja landets näringsliv genom att dela ut stipendier som ska bereda hantverkare och andra motsvarande yrkesmän inom föreningens verksamhetsområden vidareutbildning inom eller utom landet. Läs mer.

Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks och Stockholmias pris till bästa magister- eller masteruppsats om Stockholmsförhållande. Priset syftar till att stimulera kunskapsuppbyggnad om staden inom en mängd områden, allt från byggnader, infrastruktur, politik och planläggning till huvudstadens sociala och kulturella liv idag och i äldre tider. Läs mer om Stockholmiapriset

Uppdaterad