""

Stadsmuseet Social Club

Få ut mer av museet! Gå med i Stadsmuseet Social Club! Medlemskapet är gratis!

Till alla medlemmar i Stadsmuseet Social Club

Just nu kan vi inte göra utskick av inbjudningar till evenemang. Det beror på en försenad upphandling centralt inom staden för det verktyg som skickar ut e-post till medlemmar.

Det innebär att inga inbjudningar kan gå ut och därmed blir det paus för evenemangen till efter sommaren.

Få erbjudanden

Som medlem kommer du få unika erbjudanden om att delta som testpublik, se visningar bakom kulisserna, delta i provsmakningar, gå på förhandsvisningar, vara med i fokusgrupper, uppleva historiska måltider och få inbjudningar till en mängd kommande event.

Gratis medlemskap

Allt du behöver göra är att skicka din e-postadress till socialclub.stadsmuseet@stockholm.se så kommer information om kommande evenemang till din e-post.

In English

Get more out of the museum!
Join Stadsmuseet Social Club.

To all members of the City Museum Social Club

At the moment we can not send out invitations to events. This is due to a delayed procurement centrally within the city for the tool that sends out emails to members.

This means that no invitations can go out and thus there will be a break for the events until after the summer.

As a member you will receive unique offers like being part of a test audience, join a behind the scenes tour, try out some new menues, get sneak previews, be part of a focus group, experience historical dinners and get invitations to upcoming events.

The membership is free.

All you have to do is e-mail your e-mail address to maria.avellone.neel@stockholm.se and you will receive invites to upcoming events to your e-mail.

Uppdaterad