Välkommen till Stadsmuseet, Fredrik Linder!

""
Foto: Marianne Andersson, Regeringskansliet.

Fredrik Linder blir Stockholms nya stadsantikvarie och chef för stadsmuseiavdelningen där Medeltidsmuseet ingår.

Fredrik Linder arbetar idag som departementsråd och chef för enheten för kulturarv och livsmiljö vid Kulturdepartementet. På Kulturdepartementet, där han varit anställd i tio år, har han bland annat arbetat med frågor om museer, kulturmiljö och arkitektur. Fredrik Linder är utbildad arkeolog och museivetare och har tidigare arbetat vid Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Stockholm.

– Jag ser mycket fram emot att få bidra till det viktiga arbetet med att värna om och utveckla Stockholms kulturhistoriska och konstnärliga värden. Museerna inom avdelningen är helt centrala för att vi alla, både stockholmare och besökare, ska kunna förstå stadens historia, säger Fredrik Linder i ett pressmeddelande.

Fredrik Linder tillträder tjänsten 2 september. Han efterträder Ann-Charlotte Backlund som går vidare till Stockholms fastighetskontor.

Pressmeddelande 27 maj 2019

Uppdaterad