Samlingar kunskapsuppbyggnad

Vi gör så att du kan ta del av Stockholms berättelser.

Enheten ansvarar för att tillgängliggöra museets samlingar samt för produktionen av utställningar i Stadsmuseet. För tillfället är stadsmuseibygganden stängd för renovering och vi öppnar åter under 2018 med en ny utställning om Stockholms historia.

Hans Öjmyr, chef  
Kontakt: 08-508 316 31 hans.ojmyr@stockholm.se

Utställningsproduktion

Lin Annerbäck, antikvarie och projektledare för utställningen om Stockholms historia som öppnar 2018.
Kontakt: 08-508 318 02 lin.annerback@stockholm.se

Frida Starck Lindfors, antikvarie och ingår i projektgruppen som arbetar med utställning om Stockholms historia som öppnar 2018.
frida.lindfors@stockholm.se

Ingrid Dyhlen-Täckman, antikvarie
Kontakt: 08-508 315 72 ingrid.dyhlen@stockholm.se 

Susanne Deist, utställningsformgivare
Kontakt: 08-508 318 09 susanne.deist@stockholm.se

Arkiv, fotoarkiv och museisamlingar

Petra Nygård, arkivarie
Kontakt: 08-508-317 04, petra.nygard@stockholm.se
Huvudansvar: Arkivsamling och myndighetsarkivArbetsområden: registrering, förvärv, lån, depositioner och forskarbesök.

Petter Smedberg, antikvarie samlingar
Kontakt: 08-508 315 86, petter.smedberg@stockholm.se
Huvudansvar: Föremålssamling.Arbetsområden: katalog, förvärv, lån och forskarbesök.

Ingrid Åkerlind, antikvarie fotosamlingar
Kontakt: 08-508 317 14, ingrid.akerlind@stockholm.se
Huvudansvar: Rörlig media, fotografi- och filmsamlingarna.Arbetsområden: förvärv, registrering, digitalisering av rörlig media, frågor om fotografi- och filmsamlingarna, forskarbesök.

Mariann Odelhall, antikvarie fotosamlingar
Kontakt: 08-508 316 81, mariann.odelhall@stockholm.se
Huvudansvar: Fotografisamling, fotoarkivArbetsområden: förvärv, registrering, fotografidatabasen, frågor om fotosamlingar och upphovsrätt, forskarbesök.

Bibliotek

Siri Axensten, bibliotekarie
Kontakt: 08-508 316 54, siri.axensten@stockholm.se

Uppdaterad